Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
52 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Delvaux Anne"  
1 2 3 4 5 6
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 428.710   RC-B7-0102/2009
21 t'Ottubru 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
S&D (B7-0102/2009)
ALDE (B7-0106/2009)
PPE (B7-0110/2009)
GUE/NGL (B7-0114/2009)
ECR (B7-0123/2009)
Verts/ALE (B7-0125/2009)
dwar la situation en Guinée0dwar is-sitwazzjoni fil-Ginea
Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik0Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik
f'isem il-Grupp PPE-DE0f'isem il-Grupp PPE-DE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Harlem Désir0Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Harlem Désir
f'isem il-Grupp S&D0f'isem il-Grupp S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens
f'isem il-Grupp ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko
f'isem il-Grupp ECR
Marie-Christine Vergiat
f'isem il-Grupp GUE/NGL
EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 428.643   B7-0039/2009
14 ta' Settembru 2009
XML  PDF  WORD 
dwar in-nirien tal-foresti fis-sajf 2009
1 2 3 4 5 6
Avviż legali