Állásfoglalási indítványok
214 találat a következőre: "7. ciklus, Alfano Sonia"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
16 17 18 19 20 21 22
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 455.901   B7-0073/2011
2011. január 26.
XML  PDF  WORD 
a B7-0805/2011. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a campaniai hulladékválságról
Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Adina-Ioana Vălean
az ALDE képviselőcsoport nevében
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 455.877   B7-0049/2011
17 January 2011
XML  PDF  WORD 
on Iran, in particular the case of Nasrin Sotoudeh
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 455.873   B7-0045/2011
17 January 2011
XML  PDF  WORD 
on Pakistan: murder of the governor of Punjab, Salmaan Taseer
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 455.871   RC-B7-0043/2011/rev. 2
2011. január 19.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
EFD (B7-0043/2011)
ALDE (B7-0049/2011)
ECR (B7-0067/2011)
S&D (B7-0068/2011)
PPE (B7-0069/2011)
GUE/NGL (B7-0070/2011)
Verts/ALE (B7-0071/2011)
Iránról - Naszrin Szotudeh ügyéről
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli,
a PPE képviselőcsoport nevében
María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes,
az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski,
az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat,
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
az EFD képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 455.869   RC-B7-0041/2011/rev. 1
2011. január 19.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
EFD (B7-0041/2011)
ALDE (B7-0045/2011)
ECR (B7-0059/2011)
PPE (B7-0060/2011)
S&D (B7-0061/2011)
GUE/NGL (B7-0062/2011)
Verts/ALE (B7-0063/2011)
Pakisztánról, különös tekintettel Szalmán Tászír kormányzó meggyilkolására
Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann, Tadeusz Zwiefka,
a PPE képviselőcsoport nevében
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach, Richard Howitt,
az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De S arnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Elizabeth Lynne,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski,
az ECR képviselőcsoport nevében
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat,
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera, Bastiaan Belder,
az EFD képviselőcsoport nevében
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 455.866   B7-0038/2011
2011. január 17.
XML  PDF  WORD 
a B7-0670/2010. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
az Európai Unión belüli nemzetközi örökbefogadásról
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Diana Wallis
az ALDE képviselőcsoport nevében
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 455.858   B7-0031/2011
2011. január 12.
XML  PDF  WORD 
a B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010. és O-0216/2010. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséről, valamint a szexuális irányultság miatti hátrányos megkülönböztetésről Litvániában
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
az ALDE képviselőcsoport nevében
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
az S&D képviselőcsoport nevében
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 455.856   RC-B7-0029/2011/rev. 1
2011. január 18.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B7-0029/2011)
ECR (B7-0030/2011)
GUE/NGL (B7-0036/2011)
S&D (B7-0037/2011)
ALDE (B7-0038/2011)
az Európai Unión belüli nemzetközi örökbefogadásról
Roberta Angelilli, Edit Bauer, Simon Busuttil,
a PPE képviselőcsoport nevében
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner, Victor Boştinaru,
az S&D képviselőcsoport nevében
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber, Diana Wallis,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis, Sajjad Karim,
az ECR képviselőcsoport nevében
Jiří Maštálka,
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.545   B7-0713/2010
13 December 2010
XML  PDF  WORD 
on Malaysia: the practice of caning
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 450.544   RC-B7-0712/2010
2010. december 15.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ALDE (B7-0712/2010)
S&D (B7-0715/2010)
GUE/NGL (B7-0731/2010)
Verts/ALE (B7-0732/2010)
az emberkereskedők által túszként fogva tartott eritreai menekültekről
Véronique De Keyser, David-Maria Sassoli
az S&D képviselőcsoport nevében
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland
az ALDE képviselőcsoport nevében
Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
16 17 18 19 20 21 22
Jogi nyilatkozat