Állásfoglalási indítványok
214 találat a következőre: "7. ciklus, Alfano Sonia"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
16 17 18 19 20 21 22
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.544   B7-0712/2010
13 December 2010
XML  PDF  WORD 
on Eritrean refugees held hostage in Sinai
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.543   B7-0711/2010
13 December 2010
XML  PDF  WORD 
on Uganda: the Bahati Bill and discrimination against the LGBT population
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 450.541   RC-B7-0709/2010
2010. december 15.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
S&D (B7-0709/2010)
ECR (B7-0710/2010)
ALDE (B7-0711/2010)
Verts/ALE (B7-0718/2010)
PPE (B7-0727/2010)
GUE/NGL (B7-0729/2010)
Ugandáról: az úgynevezett „Bahati-törvény” és az LMBT személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés
Michèle Striffler, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Dominique Baudis,
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Corina Creţu,
az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Louis Michel,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock,
az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias,
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 450.540   RC-B7-0708/2010
2010. december 15.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
S&D (B7-0708/2010)
ALDE (B7-0713/2010)
Verts/ALE (B7-0717/2010)
ECR (B7-0725/2010)
PPE (B7-0726/2010)
GUE/NGL (B7-0730/2010)
Malajziáról: a vesszőzés gyakorlata
Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Barbara Weiler
az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries
az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.476   B7-0640/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Tibet - plans to institute Chinese as main language of instruction
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.475   B7-0639/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Burma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 450.473   RC-B7-0637/2010
2010. november 24.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
EFD (B7-0637/2010)
S&D (B7-0638/2010)
ALDE (B7-0640/2010)
ECR (B7-0642/2010)
Verts/ALE (B7-0643/2010)
PPE (B7-0644/2010)
Tibetről - arra vonatkozó tervekről, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler,
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle,
az ECR képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera,
az EFD képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 450.471   RC-B7-0635/2010
2010. november 24.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
EFD (B7-0635/2010)
S&D (B7-0636/2010)
ALDE (B7-0639/2010)
ECR (B7-0641/2010)
Verts/ALE (B7-0645/2010)
GUE/NGL (B7-0646/2010)
PPE (B7-0647/2010)
Burma - választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor ,
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Rovana Plumb,
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki,
az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat,
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera,
az EFD képviselőcsoport nevében
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.406   B7-0589/2010
18 October 2010
XML  PDF  WORD 
on Cambodia: in particular the case of Sam Rainsy
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 450.385   RC-B7-0550/2010
2010. október 20.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
EFD (B7-0550/2010)
ALDE (B7-0589/2010)
Verts/ALE (B7-0590/2010)
S&D (B7-0591/2010)
ECR (B7-0593/2010)
PPE (B7-0594/2010)
Kambodzsáról, és különösen Szam Rainszi ügyéről
Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Sógor Csaba, Thomas Mann,
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Robert Goebbels,
az S&D képviselőcsoport nevében
Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Sarah Ludford,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Emilie Turunen, Christian Engström, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Heidi Hautala,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki,
az ECR képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera,
az EFD képviselőcsoport nevében
16 17 18 19 20 21 22
Jogi nyilatkozat