Állásfoglalási indítványok
214 találat a következőre: "7. ciklus, Alfano Sonia"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
16 17 18 19 20 21 22
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 442.013   RC-B7-0415/2010
2010. július 7.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
EFD (B7-0415/2010)
ALDE (B7-0439/2010)
S&D (B7-0440/2010)
Verts/ALE (B7-0441/2010)
PPE (B7-0442/2010)
GUE/NGL (B7-0443/2010)
ECR (B7-0444/2010)
Zimbabwéről, különösen Farai Maguwu ügyéről
Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler ,
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman ,
az S&D képviselőcsoport nevében
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Sonia Alfano ,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini ,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz ,
az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat ,
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera ,
az EFD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 442.012   RC-B7-0414/2010
2010. július 7.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
EFD (B7-0414/2010)
PPE (B7-0417/2010)
ALDE (B7-0418/2010)
ECR (B7-0437/2010)
Venezueláról, különösen Maria Lourdes Afiuni ügyéről
Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Bogusław Sonik,
a PPE képviselőcsoport nevében
Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki,
az ECR képviselőcsoport nevében
Bastiaan Belder, Fiorello Provera,
az EFD képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 442.011   RC-B7-0413/2010
2010. július 6.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
az alábbi képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép:
Verts/ALE (B7-0413/2010)
PPE (B7-0429/2010)
S&D (B7-0430/2010)
ALDE (B7-0431/2010)
GUE/NGL (B7-0432/2010)
a kazettás bombákról szóló egyezmény (CCM) 2010. augusztus 1-jei hatálybalépéséről és az EU szerepéről
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean
a PPE képviselőcsoport nevében
Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza
az S&D képviselőcsoportja nevében
Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne, Sonia Alfano
az ALDE képviselőcsoport nevében
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 442.010   RC-B7-0412/2010
2010. július 6.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
S&D (B7-0412/2010)
ALDE (B7-0421/2010)
Verts/ALE (B7-0426/2010)
GUE/NGL (B7-0428/2010)
a HIV/AIDS-re adott uniós válasz jogokon alapuló megközelítéséről
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman, Linda McAvan
az S&D képviselőcsoport nevében
Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Sonia Alfano
az ALDE képviselőcsoport nevében
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Bairbre de Brún
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 441.978   B7-0396/2010
14 June 2010
XML  PDF  WORD 
on the executions in Libya
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 441.973   RC-B7-0391/2010
2010. június 16.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
S&D (B7-0391/2010)
ECR (B7-0392/2010)
Verts/ALE (B7-0393/2010)
GUE/NGL (B7-0394/2010)
PPE (B7-0395/2010)
ALDE (B7-0396/2010)
a líbiai kivégzésekről
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Tadeusz Zwiefka
a PPE képviselőcsoportja nevében
Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume
az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland
az ALDE képviselőcsoport nevében
Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock
az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Rui Tavares
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 441.964   B7-0382/2010
14 June 2010
XML  PDF  WORD 
on the Democratic Republic of Congo: the case of Floribert Chebeya Bahizire
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 441.958   RC-B7-0376/2010
2010. június 16.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
S&D (B7-0376/2010)
Verts/ALE (B7-0377/2010)
PPE (B7-0378/2010)
GUE/NGL (B7-0380/2010)
ECR (B7-0381/2010)
ALDE (B7-0382/2010)
a Kongói Demokratikus Köztársaságról: Floribert Chebeya Bahizire esete
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez, Richard Howitt
az S&D képviselőcsoport nevében
Sonia Alfano, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells
az ALDE képviselőcsoport nevében
Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki
az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 441.926   RC-B7-0345/2010/rev. 1
2010. június 16.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ALDE (B7-0345/2010)
PPE (B7-0347/2010)
S&D (B7-0350/2010)
Verts/ALE (B7-0379/2010)
GUE/NGL (B7-0389/2010)
a segélyszállító hajók elleni izraeli katonai műveletről és a Gázai övezet blokádjáról
Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu
a PPE képviselőcsoportja nevében
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Proinsias De Rossa, María Muñiz De Urquiza, Emilio Menéndez del Valle
az S&D képviselőcsoport nevében
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Sonia Alfano
az ALDE képviselőcsoport nevében
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms, Catherine Grèze, José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 439.721   RC-B7-0222/2010/rev. 1
2010. március 22.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ALDE (B7-0222/2010)
PPE (B7-0223/2010)
Verts/ALE (B7-0224/2010)
GUE/NGL (B7-0225/2010)
a romákról szóló második európai csúcstalálkozóról
Lívia Járóka, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Lambert van Nistelrooij,
a PPE képviselőcsoport nevében
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza,
az S&D képviselőcsoport nevében
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Cecilia Wikström, Sarah Ludford, Sonia Alfano,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Greze, Marije Cornelissen, Bart Staes, Malika Benarab-Attou,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška
MÓDOSÍTÁSOK
16 17 18 19 20 21 22
Jogi nyilatkozat