Állásfoglalási indítványok
214 találat a következőre: "7. ciklus, Alfano Sonia"  
16 17 18 19 20 21 22
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 432.819   B7-0197/2009
2009. december 9.
XML  PDF  WORD 
a B7-0230/2009. és B7-0231/2009. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a dokumentumokhoz való hozzáférés jogi keretének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után szükséges javításáról, 1409/2001/EK rendelet
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
az ALDE képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 432.812   RC-B7-0191/2009
2009. december 16.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE (B7-0191/2009)
S&D (B7-0194/2009)
ALDE (B7-0197/2009)
GUE/NGL (B7-0198/2009)
a dokumentumokhoz való hozzáférés jogi keretének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után szükséges javításáról, 1049/2001/EK rendelet
Michael Cashman
az S&D képviselőcsoport nevében
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Diana Wallis
az ALDE képviselőcsoport nevében
Heidi Hautala
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 428.702   B7-0094/2009
2009. október 14.
XML  PDF  WORD 
a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
az információszabadság olaszországi helyzetéről
Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis
az ALDE képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
2009. október 19.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
az információszabadság olaszországi és európai unióbeli helyzetéről
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli,
az S&D képviselőcsoport nevében
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis,
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
16 17 18 19 20 21 22
Jogi nyilatkozat