Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
214 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Alfano Sonia"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 479.423   B7-0724/2011
13 ta' Diċembru 2011
XML  PDF  WORD 
dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2011/2880(RSP))
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 479.420   RC-B7-0721/2011
14 ta' Diċembru 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
ECR (B7-0721/2011)
S&D (B7-0722/2011)
Verts/ALE (B7-0723/2011)
ALDE (B7-0724/2011)
PPE (B7-0725/2011)
dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino, Arnaud Danjean
f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin
f'isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
f'isem il-Grupp ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Eva Joly, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, José Bové, Barbara Lochbihler
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
f'isem il-Grupp ECR
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 479.419   B7-0720/2011
12 December 2011
XML  PDF  WORD 
Tunisia - the case of Zacharia Bouquira
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 479.412   B7-0713/2011
12 December 2011
XML  PDF  WORD 
on the situation of women in Afganistan and Pakistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 479.411   RC-B7-0712/2011
14 ta' Diċembru 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
EDF (B7-0712/2011)
S&D (B7-0714/2011)
Verts/ALE (B7-0716/2011)
ECR (B7-0717/2011)
GUE/NGL (B7-0718/2011)
PPE (B7-0719/2011)
ALDE (B7-0720/2011)
dwar it-Tuneżija: il-każ ta’ Zacharia Bouguira
Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Paul Rübig
f'isem il-Grupp PPE-DE
Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri
f'isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen
f'isem il-Grupp ALDE
Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Frieda Brepoels, François Alfonsi, Franziska Katharina Brantner
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
f'isem il-Grupp ECR
Marie-Christine Vergiat
f'isem il-Grupp GUE/NGL
Jaroslav Paška
f'isem il-Grupp EDF
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 479.408   B7-0709/2011
12 December 2011
XML  PDF  WORD 
on Azerbaijan, notably the case of Rafig Tagi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 479.401   RC-B7-0702/2011
14 ta' Diċembru 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
EDF (B7-0702/2011)
ECR (B7-0704/2011)
S&D (B7-0707/2011)
Verts/ALE (B7-0708/2011)
PPE (B7-0711/2011)
ALDE (B7-0713/2011)
dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afganistan u fil-Pakistan
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek
f'isem il-Grupp PPE-DE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa
f'isem il-Grupp S&D
Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson
f'isem il-Grupp ALDE
Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans, Barbara Lochbihler
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Ryszard Antoni Legutko, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Andrea Češková
f'isem il-Grupp ECR
Fiorello Provera, Jaroslav Paška
f'isem il-Grupp EDF
EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 479.400   RC-B7-0701/2011
14 ta' Diċembru 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
ECR (B7-0701/2011)
S&D (B7-0703/2011)
Verts/ALE (B7-0705/2011)
PPE (B7-0706/2011)
ALDE (B7-0709/2011)
dwar l-Azerbajġan, b'mod partikolari il-każ ta' Rafig Tagi
Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik
f'isem il-Grupp PPE-DE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo
f'isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle De Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
f'isem il-Grupp ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Barbara Lochbihler
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
f'isem il-Grupp ECR
Jaroslav Paška
f'isem il-Grupp EDF
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 479.394   B7-0695/2011
12 ta' Diċembru 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar is-Samit UE-Russja (2011/2948(RSP))
Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
f'isem il-Grupp ALDE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 479.392   RC-B7-0693/2011
13 ta' Diċembru 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
Verts/ALE (B7-0693/2011)
S&D (B7-0694/2011)
ALDE (B7-0695/2011)
ECR (B7-0697/2011)
PPE (B7-0700/2011)
dwar is-Samit UE-Russja li se jsir fil-15 ta' Diċembru 2011 u l-eżitu tal-elezzjonijiet tad-Duma tal-4 ta' Diċembru 2011
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
f'isem il-Grupp PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Boris Zala
f'isem il-Grupp S&D
Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Ivo Vajgl
f'isem il-Grupp ALDE
Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand, Rui Tavares
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan
f'isem il-Grupp ECR
EMENDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali