Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
214 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Alfano Sonia"  
16 17 18 19 20 21 22
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 432.819   B7-0197/2009
9 ta' Diċembru 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa wara l-mistoqsijiet b’talba għal tweġiba orali B7-0230/2009 u B7-0231/2009
skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta’ Proċedura
dwar it-titjib meħtieġ fil-qafas legali għall-aċċess għad-dokumenti wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, Regolament (KE) Nru 1049/2001
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
f'isem il-Grupp ALDE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 432.812   RC-B7-0191/2009
16 ta' Diċembru 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta’ Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
Verts/ALE (B7-0191/2009)
S&D (B7-0194/2009)
ALDE (B7-0197/2009)
GUE/NGL (B7-0198/2009)
dwar it-titjib meħtieġ fil-qafas legali għall-aċċess għad-dokumenti wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona (Regolament (KE) Nru 1049/2001)
Michael Cashman
f'isem il-Grupp S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Diana Wallis
f'isem il-Grupp ALDE
Heidi Hautala
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares
f'isem il-Grupp GUE/NGL
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 428.702   B7-0094/2009
14 t'Ottubru 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar il-libertà tal-informazzjoni fl-Italja
Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis
f'isem il-Grupp ALDE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
19 t'Ottubru 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
dwar il-libertà ta' informazzjoni fl-Italja u fl-Unjoni Ewropea
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
f'isem il-Grupp S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Henri Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi
f'isem il-Grupp ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis
f'isem il-Grupp GUE/NGL
16 17 18 19 20 21 22
Avviż legali