Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
214 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Alfano Sonia"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 483.178   RC-B7-0131/2012
12 ta' Marzu 2012
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
ECR (B7-0131/2012)
Verts/ALE (B7-0133/2012)
EFD (B7-0134/2012)
ALDE (B7-0137/2012)
PPE (B7-0138/2012)
S&D (B7-0149/2012)
dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja
Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean, Bogusław Sonik
f'isem il-Grupp PPE-DE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman
f'isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Corinne Lepage
f'isem il-Grupp ALDE
Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock
f'isem il-Grupp ECR
Fiorello Provera
f'isem il-Grupp EFD
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 483.154   B7-0095/2012
14 ta' Frar 2012
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-iżviluppi politiċi reċenti fl-Ungerija (2012/2511(RSP))
Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz
f’isem il-Grupp S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sophia in ’t Veld
f’isem il-Grupp ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares, Ulrike Lunacek
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
f’isem il-Grupp GUE/NGL
EMENDI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.152   B7-0093/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on the death penalty in Japan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 483.148   RC-B7-0089/2012
15 ta' Frar 2012
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
PPE (B7-0089/2012)
S&D (B7-0090/2012)
Verts/ALE (B7-0091/2012)
GUE/NGL (B7-0092/2012)
ALDE (B7-0093/2012)
dwar il-piena tal-mewt fil-Ġappun
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik
f’isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari
f’isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin
f’isem il-Grupp ALDE
Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Carl Schlyter
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
f’isem il-Grupp GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.146   B7-0087/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on Egypt: recent developments
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.142   B7-0083/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on the death penalty in belarus, in particular the case of Dzmitry Kanavalau and Uladzislau Kavalyou
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 483.138   RC-B7-0079/2012
15 ta' Frar 2012
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
PPE (B7-0079/2012)
ECR (B7-0082/2012)
S&D (B7-0084/2012)
Verts/ALE (B7-0085/2012)
ALDE (B7-0087/2012)
dwar l-Eġittu: żviluppi reċenti
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
f’isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb
f’isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin
f’isem il-Grupp ALDE
Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
f’isem il-Grupp ECR
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 483.134   RC-B7-0075/2012/riv. 1
15 ta' Frar 2012
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
PPE (B7-0075/2012)
ECR (B7-0076/2012)
S&D (B7-0078/2012)
Verts/ALE (B7-0080/2012)
GUE/NGL (B7-0081/2012)
ALDE (B7-0083/2012)
dwar il-piena tal-mewt fil-Belarus, b'mod partikolari l-każijiet ta' Dzmitry Kanavalau u Uladzislau Kavalyou (2012/2539(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tadeusz Zwiefka
f’isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb
f’isem il-Grupp S&D
Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin, Antonyia Parvanova
f’isem il-Grupp ALDE
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski
f’isem il-Grupp ECR
Helmut Scholz
f’isem il-Grupp GUE/NGL
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 483.133   B7-0074/2012
13 ta' Frar 2012
XML  PDF  WORD 
biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2012/2543(RSP))
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova
f'isem il-Grupp ALDE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 483.127   RC-B7-0068/2012
15 ta' Frar 2012
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
ECR (B7-0068/2012)
S&D (B7-0069/2012)
PPE (B7-0070/2012)
Verts/ALE (B7-0072/2012)
ALDE (B7-0074/2012)
dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin, Boris Zala
f'isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin
f'isem il-Grupp ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Frieda Brepoels
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
f'isem il-Grupp ECR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali