Propuneri de rezoluţie
214 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Alfano Sonia"  
16 17 18 19 20 21 22
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 432.819   B7-0197/2009
9 decembrie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B7-0230/2009 și B7-0231/2009
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
referitoare la îmbunătățirile necesare pentru cadrul juridic al accesului la documente în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Regulamentul (CE) nr. 1049/2001
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
în numele Grupului ALDE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 432.812   RC-B7-0191/2009
16 decembrie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7-0191/2009)
S&D (B7-0194/2009)
ALDE (B7-0197/2009)
GUE/NGL (B7-0198/2009)
referitoare la îmbunătățirile necesare pentru cadrul juridic al accesului la documente în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Regulamentul (CE) nr. 1049/2001
Michael Cashman
în numele Grupului S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Diana Wallis
în numele Grupului ALDE
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 428.702   B7-0094/2009
14 octombrie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la libertatea de informare în Italia
Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis
în numele Grupului ALDE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
19 octombrie 2009
XML  PDF  WORD 
în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
privind libertatea de informare în Italia și în Uniunea Europeană
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
în numele Grupului S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi
în numele Grupului ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis
în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE
16 17 18 19 20 21 22
Notă juridică