Propuneri de rezoluţie
150 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Arlacchi Pino"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 515.908   RC-B7-0362/2013
3 iulie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
PPE (B7-0362/2013)
S&D (B7-0364/2013)
ECR (B7-0365/2013)
Verts/ALE (B7-0366/2013)
ALDE (B7-0367/2013)
referitoare la criza din Egipt
(2013/2697(RSP))
Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala
în numele Grupului S&D
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez
în numele Grupului ALDE
Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Adam Bielan
în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 515.905   B7-0361/2013
1 July 2013
XML  PDF  WORD 
on the situatuion of civil society in Egypt
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 515.899   B7-0355/2013
1 juillet 2013
XML  PDF  WORD 
sur Situation au Djibouti
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 515.897   B7-0353/2013
1 July 2013
XML  PDF  WORD 
on the situation in Nigeria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 515.891   RC-B7-0347/2013
3 iulie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B7-0347/2013)
Verts/ALE (B7-0348/2013)
PPE (B7-0349/2013)
ALDE (B7-0351/2013)
S&D (B7-0355/2013)
referitoare la situația din Djibouti
(2013/2690(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou
în numele Grupului S&D
Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck
în numele Grupului ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock
în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 515.888   RC-B7-0344/2013
3 iulie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B7-0344/2013)
ECR (B7-0345/2013)
PPE (B7-0346/2013)
ALDE (B7-0350/2013)
S&D (B7-0353)
referitoare la situația din Nigeria
(2013/2691(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Martin Kastler
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Crețu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck, Kristiina Ojuland
în numele Grupului ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock
în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 509.942   B7-0307/2013
11 iunie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la situația din Turcia
(2013/2664(RSP))
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Raimon Obiols, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt, Boris Zala, Michael Cashman, Pino Arlacchi
în numele Grupului S&D
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 509.939   RC-B7-0305/2013
12 iunie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
EFD (B7-0305/2013)
Verts/ALE (B7-0306/2013)
S&D (B7-0307/2013)
ALDE (B7-0310/2013)
PPE (B7-0311/2013)
referitoare la situația din Turcia
(2013/2664(RSP))
Ria Oomen-Ruijten, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Ivo Belet, Rafał Trzaskowski
în numele Grupului PPE
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Raimon Obiols, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt, Boris Zala, Michael Cashman, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
în numele Grupului S&D
Alexander Graf Lambsdorff, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Hannu Takkula, Kristiina Ojuland
în numele Grupului ALDE
Hélène Flautre, Franziska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Niki Tzavela, Fiorello Provera
în numele Grupului EFD
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 509.915   B7-0282/2013
10 iunie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la negocierile privind un acord de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea
(2013/2665(RSP))
Pino Arlacchi, Thijs Berman, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols
în numele Grupului S&D
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 509.907   RC-B7-0274/2013
11 iunie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ALDE (B7-0274/2013)
ECR (B7-0281/2013)
S&D (B7-0282/2013)
PPE (B7-0283/2013)
referitoare la negocierile privind un acord de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea
(2013/2665(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Carlo Fidanza
în numele Grupului PPE
Pino Arlacchi, Thijs Berman, Ana Gomes
în numele Grupului S&D
Anneli Jäätteenmäki, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Hannu Takkula
în numele Grupului ALDE
Charles Tannock
în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică