Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
8 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Σαμαράς Αντώνης"  
Αναγνώριση τίτλων Πανεπιστημίων
H-0162/07
27 Φεβρουαρίου 2007
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Μαρτίου 2007 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού υποβολή: Antonis Samaras προς το Συμβούλιο
Αναγνώριση τίτλων Πανεπιστημίων
H-0159/07
27 Φεβρουαρίου 2007
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Μαρτίου 2007 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού υποβολή: Antonis Samaras προς την Επιτροπή
Αφγανιστάν και Ναρκωτικά
E-3119/06
29 Ιουνίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Antonis Samaras (PPE-DE) και Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από τη διάθεση και καύση αποβλήτων πλαστικών PVC
E-3397/05
16 Σεπτεμβρίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Antonios Trakatellis (PPE-DE) και Antonis Samaras (PPE-DE)
Περιουσιακά δικαιώματα μειονοτήτων που ζουν στην Τουρκία
E-3032/05
1 Αυγούστου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Antonis Samaras (PPE-DE)
Δικαίωμα εγγραφής υπηκόων της ΕΕ στα ελληνικά ομογενειακά σχολεία της Τουρκίας
E-3031/05
1 Αυγούστου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Antonis Samaras (PPE-DE)
Υπογραφή από την Τουρκία του πρωτοκόλλου προσαρμογής της Συμφωνίας της Άγκυρας με παράλληλη όμως μονομερή δήλωση μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας
P-3027/05
31 Ιουλίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Antonis Samaras (PPE-DE)
Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας 98/6/ΕΚ περί προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές
P-1183/05
17 Μαρτίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: SAMARAS Antonis (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου