Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
357 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Τρεμόπουλος Μιχάλης"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ελληνικός αριθμός κλήσης για επείγοντα περιστατικά υγείας και άτομα με προβλήματα ακοής
E-001178/2012
1 Φεβρουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Παράνομη κυνηγετική δραστηριότητα στο διασυνοριακό πάρκο Πρεσπών
E-001127/2012
31 Ιανουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Η κατάσταση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα
O-000011/2012
23 Ιανουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Rui Tavares, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Η κατάσταση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα
O-000010/2012
23 Ιανουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Rui Tavares, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Κατασκευή φράγματος επί του ποταμού Αλιάκμονα, στο Ελάφιο Γρεβενών
E-000623/2012
20 Ιανουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Η νομοθεσία της Βραζιλίας ανοίγει το δρόμο για την εντατικοποίηση της αποψίλωσης των δασών του Αμαζονίου
E-000311/2012
12 Ιανουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Τα μέτρα για την ελληνική οικονομία φέρνουν (και) περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση
E-000199/2012
11 Ιανουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Κατασκευή φράγματος επί του ποταμού Αλιάκμονα, στο Νεστόριο Καστοριάς
E-000198/2012
11 Ιανουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας από πυρηνελαιουργείο στη Βασιλική Λευκάδας
E-000157/2012
10 Ιανουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Ζητήματα βιωσιμότητας που προκύπτουν από τη βιομηχανική παραγωγή ζωικού κεφαλαίου
E-012629/2011
21 Δεκεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου