Parlementaire vragen
43 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, de Lange Esther"  
1 2 3 4 5
Bescherming van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren
O-000023/2019
14 maart 2019
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi
Ontwikkeling nieuwe kolencentrales in China
E-005178/2018
11 oktober 2018
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE), Ivo Belet (PPE)
App waarmee EU-inwoners kunnen worden aangegeven bij de Turkse politie
E-005177/2018
11 oktober 2018
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Internet in de grensregio
E-004917/2018
27 september 2018
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Jeroen Lenaers (PPE), Esther de Lange (PPE)
Het ongeoorloofde monitoren en opslaan van locatiegegevens van mobiele telefoons door partijen als Google
E-004380/2018
29 augustus 2018
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE), Jeroen Lenaers (PPE)
Handhaving van de doelstelling duurzame energie voor 2020
E-004379/2018
29 augustus 2018
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Technische problemen WIFI4EU
E-003727/2018
9 juli 2018
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Mogelijke (retroactieve) antidumpingrechten voor fabrikanten van elektrische fietsen in derde landen
E-003582/2018
29 juni 2018
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE), Wim van de Camp (PPE)
Het toepasselijke btw-tarief voor denksporten
E-003581/2018
29 juni 2018
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Rapport van de Rekenkamer over de pre-toetredingssteun aan Turkije
E-001646/2018
19 maart 2018
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
1 2 3 4 5
Juridische mededeling