Parlamentarna vprašanja
Rezultati: 47 za besede: "7. mandat, Jordan Romana"  
1 2 3 4 5
Uporaba sodnih sistemov v politične namene v EU
E-005199/2014
17. aprila 2014
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Milan Zver (PPE), László Tőkés (PPE), Romana Jordan (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE), Tunne Kelam (PPE)
Strategija o alkoholu
O-000042/2014
21. februarja 2014
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Romana Jordan, Glenis Willmott, Rebecca Taylor, Carl Schlyter, Marina Yannakoudakis, v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Pravice invalidov
O-000013/2014
15. januarja 2014
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Bart Staes, Frédéric Daerden, Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Sirpa Pietikäinen, Ádám Kósa, Brian Crowley, Emer Costello, Gay Mitchell, Jim Higgins, Liam Aylward, Marian Harkin, Martina Anderson, Mairead McGuinness, Nessa Childers, Paul Murphy, Pat the Cope Gallagher, Phil Prendergast, Seán Kelly, Alfreds Rubiks, Vytautas Landsbergis, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Marisa Matias, Eduard Kukan, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Milan Zver, Mojca Kleva Kekuš, Tanja Fajon, Romana Jordan, Zofija Mazej Kukovič, Willy Meyer, Rosa Estaràs Ferragut, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Hedh, Marit Paulsen, Mikael Gustafsson, Brian Simpson, David Martin, Jean Lambert
Seznam sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2
E-014285/2013
18. decembra 2013
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Romana Jordan (PPE)
Povečevanje izpustov iz potrošnje v Evropski uniji
P-013684/2013
3. decembra 2013
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Romana Jordan (PPE)
Črpanje sredstev prek Evropske investicijske banke
E-012562/2013
6. novembra 2013
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Romana Jordan (PPE)
Zloraba sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za obnovo spomenika, posvečenega diktatorju
E-012252/2013
28. oktobra 2013
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Milan Zver (PPE), Romana Jordan (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE), Alojz Peterle (PPE), László Tőkés (PPE), Tunne Kelam (PPE), Vytautas Landsbergis (PPE), Marco Scurria (PPE), József Szájer (PPE), Sandra Kalniete (PPE)
Subvencije na enotnem notranjem trgu za energijo
P-011139/2013
1. oktobra 2013
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Romana Jordan (PPE)
Pravice invalidov
E-010955/2013
26. septembra 2013
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Ádám Kósa (PPE), Romana Jordan (PPE)
Financiranje patentov v Evropski uniji
E-009950/2013
6. septembra 2013
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Romana Jordan (PPE), Ivo Belet (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE)
1 2 3 4 5
Pravno obvestilo