Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
9 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "5η Κοινοβουλευτική, Dell'Utri Marcello"  
Ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής "Pontremolese"
O-0072/01
13 Ιουλίου 2001
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού υποβολή: Enrico Ferri, Jas Gawronski, Giuseppe Nisticò, Renato Brunetta, Marcello Dell'Utri, Amalia Sartori, Raffaele Costa, Stefano Zappalà, Umberto Scapagnini, Francesco Musotto, Giuseppe Gargani, Francesco Fiori, Generoso Andria, Luigi Cesaro, Mario Mauro, Guido Podestà, Antonio Tajani, Mario Mantovani, Giorgio Lisi, Raffaele Lombardo, Mary Banotti, Michl Ebner, Marco Formentini, Giuseppe Pisicchio, Lord Inglewood, Sebastiano Musumeci, Francesco Turchi, Cristiana Muscardini, Carlo Fatuzzo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Armando Cossutta, Roberta Angelilli και Mauro Nobilia προς την Επιτροπή
Ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής "Pontremolese"
O-0071/01
13 Ιουλίου 2001
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού υποβολή: Enrico Ferri, Jas Gawronski, Giuseppe Nisticò, Renato Brunetta, Marcello Dell'Utri, Amalia Sartori, Raffaele Costa, Stefano Zappalà, Umberto Scapagnini, Francesco Musotto, Giuseppe Gargani, Francesco Fiori, Generoso Andria, Luigi Cesaro, Mario Mauro, Guido Podestà, Antonio Tajani, Mario Mantovani, Giorgio Lisi, Raffaele Lombardo, Mary Banotti, Michl Ebner, Marco Formentini, Giuseppe Pisicchio, Lord Inglewood, Sebastiano Musumeci, Francesco Turchi, Cristiana Muscardini, Carlo Fatuzzo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Armando Cossutta, Roberta Angelilli και Mauro Nobilia προς το Συμβούλιο
Ιταλική Ραδιοτηλεόραση (RAI)
E-1244/01
26 Απριλίου 2001
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Francesco Fiori (PPE-DE), Generoso Andria (PPE-DE),Renato Brunetta (PPE-DE), Raffaele Costa (PPE-DE), Marcello Dell'Utri (PPE-DE),Giuseppe Gargani (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE),Giuseppe Nisticò (PPE-DE), Guido Podestà (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE) και Stefano Zappalà (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Κριτήρια που ακολούθησε η Επιτροπή για την επιλογή της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίμων
O-0032/01
8 Μαρτίου 2001
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού υποβολή: Francesco Fiori, Generoso Andria, Rocco Buttiglione, Sergio Berlato, Guido Bodrato, Renato Brunetta, Luigi Cesaro, Luigi Cocilovo, Raffaele Costa, Marcello Dell'Utri, Luigi De Mita, Michl Ebner, Enrico Ferri, Giuseppe Gargani, Jas Gawronski, Vitaliano Gemelli, Giorgio Lisi, Raffaele Lombardo, Mario Mantovani, Mario Mauro, Francesco Musotto, Sebastiano Musumeci, Giuseppe Nisticò, Mauro Nobilia, Guido Podestà, Adriana Poli Bortone, Amalia Sartori, Umberto Scapagnini, Mariotto Segni, Francesco Turchi, Guido Viceconte και Stefano Zappalà προς την Επιτροπή
Πρόγραμμα Νεότητα: καθυστερήσεις στην αποστολή των συμβάσεων και στις πληρωμές
E-3358/00
27 Οκτωβρίου 2000
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Guido Viceconte (PPE-DE), Giuseppe Gargani (PPE-DE),Francesco Musotto (PPE-DE), Stefano Zappalà (PPE-DE), Luigi Cesaro (PPE-DE),Marcello Dell'Utri (PPE-DE), Mario Mauro (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE),Umberto Scapagnini (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE), Guido Podestà (PPE-DE),Raffaele Lombardo (PPE-DE) και Raffaele Costa (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Η τιμή του πετρελαίου
E-3029/00
26 Σεπτεμβρίου 2000
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Francesco Fiori (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE),Stefano Zappalà (PPE-DE), Generoso Andria (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE),Raffaele Costa (PPE-DE), Raffaele Lombardo (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE),Guido Podestà (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE), Guido Viceconte (PPE-DE),Giorgio Lisi (PPE-DE), Giuseppe Nisticò (PPE-DE), Luigi Cesaro (PPE-DE),Marcello Dell'Utri (PPE-DE) και Mario Mauro (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Η κρίση του ευρώ
E-1718/00
7 Ιουνίου 2000
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Raffaele Costa (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE),Stefano Zappalà (PPE-DE), Mario Mantovani (PPE-DE), Vittorio Sgarbi (PPE-DE),Luigi Cesaro (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE),Antonio Tajani (PPE-DE), Giuseppe Gargani (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE),Guido Viceconte (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE), Mario Mauro (PPE-DE),Giuseppe Nisticò (PPE-DE), Marcello Dell'Utri (PPE-DE), Guido Podestà (PPE-DE),Raffaele Fitto (PPE-DE), Umberto Scapagnini (PPE-DE), Pier Casini (PPE-DE) και Raffaele Lombardo (PPE-DE) προς το Συμβούλιο
Η κρίση του ευρώ
E-1719/00
29 Μαΐου 2000
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Raffaele Costa (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Stefano Zappalà (PPE-DE),Mario Mantovani (PPE-DE), Vittorio Sgarbi (PPE-DE), Luigi Cesaro (PPE-DE),Amalia Sartori (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE),Giuseppe Gargani (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE), Guido Viceconte (PPE-DE),Giorgio Lisi (PPE-DE), Mario Mauro (PPE-DE), Giuseppe Nisticò (PPE-DE),Marcello Dell'Utri (PPE-DE), Guido Podestà (PPE-DE), Raffaele Fitto (PPE-DE),Umberto Scapagnini (PPE-DE), Pier Casini (PPE-DE) καιRaffaele Lombardo (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Χρησιμοποίηση των δομών ενημέρωσης των πολιτών
E-1753/99
1 Οκτωβρίου 1999
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Marcello Dell'Utri(PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου