Parlamentsfrågor
9 träff(ar) för "5:e valperioden, Dell'Utri Marcello"  
Slutförande av förlängningen av järnvägslinjen "Pontremolese"
O-0072/01
13 juli 2001
html
MUNTLIG FRÅGA i enlighet med artikel 42 i arbetsordningen från Enrico Ferri, Jas Gawronski, Giuseppe Nisticò, Renato Brunetta, Marcello Dell'Utri, Amalia Sartori, Raffaele Costa, Stefano Zappalà, Umberto Scapagnini, Francesco Musotto, Giuseppe Gargani, Francesco Fiori, Generoso Andria, Luigi Cesaro, Mario Mauro, Guido Podestà, Antonio Tajani, Mario Mantovani, Giorgio Lisi, Raffaele Lombardo, Mary Banotti, Michl Ebner, Marco Formentini, Giuseppe Pisicchio, Lord Inglewood, Sebastiano Musumeci, Francesco Turchi, Cristiana Muscardini, Carlo Fatuzzo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Armando Cossutta, Roberta Angelilli och Mauro Nobilia till kommissionen
Slutförande av förlängningen av järnvägslinjen "Pontremolese"
O-0071/01
13 juli 2001
html
MUNTLIG FRÅGA i enlighet med artikel 42 i arbetsordningen från Enrico Ferri, Jas Gawronski, Giuseppe Nisticò, Renato Brunetta, Marcello Dell'Utri, Amalia Sartori, Raffaele Costa, Stefano Zappalà, Umberto Scapagnini, Francesco Musotto, Giuseppe Gargani, Francesco Fiori, Generoso Andria, Luigi Cesaro, Mario Mauro, Guido Podestà, Antonio Tajani, Mario Mantovani, Giorgio Lisi, Raffaele Lombardo, Mary Banotti, Michl Ebner, Marco Formentini, Giuseppe Pisicchio, Lord Inglewood, Sebastiano Musumeci, Francesco Turchi, Cristiana Muscardini, Carlo Fatuzzo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Armando Cossutta, Roberta Angelilli och Mauro Nobilia till rådet
Det italienska radio- och TV-bolaget RAI
E-1244/01
26 april 2001
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Francesco Fiori (PPE-DE), Generoso Andria (PPE-DE),Renato Brunetta (PPE-DE), Raffaele Costa (PPE-DE), Marcello Dell'Utri (PPE-DE),Giuseppe Gargani (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE),Giuseppe Nisticò (PPE-DE), Guido Podestà (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE) och Stefano Zappalà (PPE-DE) till kommissionen
Kriterier för kommissionens förslag om Europeiska livsmedelsmyndighetens säte
O-0032/01
8 mars 2001
html
MUNTLIG FRÅGA i enlighet med artikel 42 i arbetsordningen från Francesco Fiori, Generoso Andria, Rocco Buttiglione, Sergio Berlato, Guido Bodrato, Renato Brunetta, Luigi Cesaro, Luigi Cocilovo, Raffaele Costa, Marcello Dell'Utri, Luigi De Mita, Michl Ebner, Enrico Ferri, Giuseppe Gargani, Jas Gawronski, Vitaliano Gemelli, Giorgio Lisi, Raffaele Lombardo, Mario Mantovani, Mario Mauro, Francesco Musotto, Sebastiano Musumeci, Giuseppe Nisticò, Mauro Nobilia, Guido Podestà, Adriana Poli Bortone, Amalia Sartori, Umberto Scapagnini, Mariotto Segni, Francesco Turchi, Guido Viceconte och Stefano Zappalà till kommissionen
Programmet Ungdom: förseningar i ivägsändande av avtal och betalningar
E-3358/00
27 oktober 2000
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Guido Viceconte (PPE-DE), Giuseppe Gargani (PPE-DE),Francesco Musotto (PPE-DE), Stefano Zappalà (PPE-DE), Luigi Cesaro (PPE-DE),Marcello Dell'Utri (PPE-DE), Mario Mauro (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE),Umberto Scapagnini (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE), Guido Podestà (PPE-DE),Raffaele Lombardo (PPE-DE) och Raffaele Costa (PPE-DE) till kommissionen
Priset på olja
E-3029/00
26 september 2000
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Francesco Fiori (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE),Stefano Zappalà (PPE-DE), Generoso Andria (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE),Raffaele Costa (PPE-DE), Raffaele Lombardo (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE),Guido Podestà (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE), Guido Viceconte (PPE-DE),Giorgio Lisi (PPE-DE), Giuseppe Nisticò (PPE-DE), Luigi Cesaro (PPE-DE),Marcello Dell'Utri (PPE-DE) och Mario Mauro (PPE-DE) till kommissionen
Eurokrisen
E-1718/00
7 juni 2000
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Raffaele Costa (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE),Stefano Zappalà (PPE-DE), Mario Mantovani (PPE-DE), Vittorio Sgarbi (PPE-DE),Luigi Cesaro (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE),Antonio Tajani (PPE-DE), Giuseppe Gargani (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE),Guido Viceconte (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE), Mario Mauro (PPE-DE),Giuseppe Nisticò (PPE-DE), Marcello Dell'Utri (PPE-DE), Guido Podestà (PPE-DE),Raffaele Fitto (PPE-DE), Umberto Scapagnini (PPE-DE), Pier Casini (PPE-DE) ochRaffaele Lombardo (PPE-DE) till rådet
Eurokrisen
E-1719/00
29 maj 2000
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Raffaele Costa (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Stefano Zappalà (PPE-DE),Mario Mantovani (PPE-DE), Vittorio Sgarbi (PPE-DE), Luigi Cesaro (PPE-DE),Amalia Sartori (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE),Giuseppe Gargani (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE), Guido Viceconte (PPE-DE),Giorgio Lisi (PPE-DE), Mario Mauro (PPE-DE), Giuseppe Nisticò (PPE-DE),Marcello Dell'Utri (PPE-DE), Guido Podestà (PPE-DE), Raffaele Fitto (PPE-DE),Umberto Scapagnini (PPE-DE), Pier Casini (PPE-DE) ochRaffaele Lombardo (PPE-DE) till kommissionen
Användning av strukturerna för information till medborgarna
E-1753/99
1 oktober 1999
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Marcello Dell'Utri(PPE-DE) till kommissionen
Rättsligt meddelande