Parlamentní otázky
17 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Schulz Martin"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2
Program reformy polských loděnic
O-0103/08
10. října 2008
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 108 jednacího řádu pokládají Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek a Lidia Joanna Geringer de Oedenbergza skupinu PSE Komisi
Lesní požáry v jižní Evropě - posílení reakce Evropské unie
O-0065/08
28. května 2008
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 108 jednacího řádu pokládají Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis a Anni Podimataza skupinu PSE Komisi
Revize směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců
O-0049/08
18. dubna 2008
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 108 jednacího řádu pokládají Martin Schulz, Harlem Désir a Stephen Hughesza skupinu PSE Komisi
Navrhované slyšení Komise o "zločinech genocidy, zločinech proti lidskosti a válečných zločinech spáchaných totalitními režimy"
O-0025/08
6. března 2008
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu položili poslanci Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis, Józef Pinior a Libor Rouček skupinu PSE Komisi
Vrcholná schůzka Evropská unie - země Latinské Ameriky a karibské oblasti (Lima, 16. a 17. května 2008)
O-0011/08
28. ledna 2008
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu položili poslanci Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu a Luis Yañez-Barnuevo García skupinu PSE Komisi
Vrcholná schůzka Evropská unie - země Latinské Ameriky a karibské oblasti (Lima, 16. a 17. května 2008)
O-0010/08
28. ledna 2008
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu položili poslanci Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu a Luis Yañez-Barnuevo García skupinu PSE Radě
Situation of Polish former members of the International Brigades
P-2429/07
26 April 2007
html
WRITTEN QUESTION by Martin Schulz (PSE) to the Council
Posílení evropských právních předpisů v oblasti informovanosti a projednávání s pracovníky
O-0021/07
16. dubna 2007
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu položili poslanci Martin Schulz, Kader Arif, Harlem Désir, Glyn Ford, Stephen Hughes, Willi Piecyk, Inés Ayala Sender a Matthias Groote skupinu PSE Komisi
Mírový proces v Baskicku
O-0111/06
29. září 2006
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu položil poslanec Martin Schulz skupinu PSE Komisi
Mírový proces v Baskicku
O-0110/06
29. září 2006
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu položil poslanec Martin Schulz skupinu PSE Radě
1 2
Právní upozornění