Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
17 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Schulz Martin"  
1 2
Reformprogram for polske skibsværfter
O-0103/08
10. oktober 2008
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for PSE-Gruppen til Kommissionen
Skovbrande i Sydeuropa, styrkelse af Den Europæiske Unions indsats
O-0065/08
28. maj 2008
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis og Anni Podimata for PSE-Gruppen til Kommissionen
Revision af Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg
O-0049/08
18. april 2008
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Martin Schulz, Harlem Désir og Stephen Hughes for PSE-Gruppen til Kommissionen
Kommissionens planlagte høring om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser begået af totalitære regimer
O-0025/08
6. marts 2008
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis, Józef Pinior og Libor Rouček for PSE-Gruppen til Kommissionen
Topmøde mellem EU og Latinamerika og Caribien (Lima, den 16. og 17. maj 2008)
O-0011/08
28. januar 2008
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu og Luis Yañez-Barnuevo García for PSE-Gruppen til Kommissionen
Topmøde mellem EU og Latinamerika og Caribien (Lima, den 16. og 17. maj 2008)
O-0010/08
28. januar 2008
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu og Luis Yañez-Barnuevo García for PSE-Gruppen til Rådet
Situationen for polakker, der er tidligere medlemmer af Den Internationale Brigade
P-2429/07
26. april 2007
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Martin Schulz (PSE) til Rådet
Styrkelse af den europæiske lovgivning om information og høring af arbejdstagere
O-0021/07
16. april 2007
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Martin Schulz, Kader Arif, Harlem Désir, Glyn Ford, Stephen Hughes, Willi Piecyk, Inés Ayala Sender og Matthias Groote for PSE-Gruppen til Kommissionen
Fredsprocessen i Baskerlandet
O-0111/06
29. september 2006
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Martin Schulz for PSE-Gruppen til Kommissionen
Fredsprocessen i Baskerlandet
O-0110/06
29. september 2006
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Martin Schulz for PSE-Gruppen til Rådet
1 2
Juridisk meddelelse