Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
17 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Schulz Martin"  
1 2
Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των πολωνικών ναυπηγείων
O-0103/08
10 Οκτωβρίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE προς την Επιτροπή
Δασικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη, Ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
O-0065/08
28 Μαΐου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis και Anni Podimata, εξ ονόματος της Ομάδας PSE προς την Επιτροπή
Αναθεώρηση της οδηγίας 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1994, για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης
O-0049/08
18 Απριλίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Martin Schulz, Harlem Désir και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE προς την Επιτροπή
Προτεινόμενη ακρόαση της Επιτροπής με θέμα "Εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που διεπράχθησαν από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα"
O-0025/08
6 Μαρτίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis, Józef Pinior και Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας PSE προς την Επιτροπή
Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008)
O-0011/08
28 Ιανουαρίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu και Luis Yañez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE προς την Επιτροπή
Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008)
O-0010/08
28 Ιανουαρίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu και Luis Yañez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE προς το Συμβούλιο
Κατάσταση των πολωνών πρώην μελών των διεθνών ταξιαρχιών
P-2429/07
26 Απριλίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Martin Schulz (PSE) προς το Συμβούλιο
Ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και διαβούλευσης εργαζομένων
O-0021/07
16 Απριλίου 2007
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Martin Schulz, Kader Arif, Harlem Désir, Glyn Ford, Stephen Hughes, Willi Piecyk, Inés Ayala Sender και Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας PSE προς την Επιτροπή
Ειρηνευτική διαδικασία στην χώρα των Βάσκων
O-0111/06
29 Σεπτεμβρίου 2006
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE προς την Επιτροπή
Ειρηνευτική διαδικασία στην χώρα των Βάσκων
O-0110/06
29 Σεπτεμβρίου 2006
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE προς το Συμβούλιο
1 2
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου