Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Schulz Martin" kohta leiti 17 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2
Poola laevatehaste reformikava
O-0103/08
10. oktoober 2008
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE fraktsiooni nimel Euroopa Komisjonile
Metsatulekahjud Lõuna-Euroopas, Euroopa Liidu reageerimise parandamine
O-0065/08
28. mai 2008
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis ja Anni Podimata PSE fraktsiooni nimel Euroopa Komisjonile
Nõukogu 22. septembri 1994. aasta direktiivi 94/45/EÜ (Euroopa töönõukogu asutamise kohta) läbivaatamine
O-0049/08
18. aprill 2008
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Martin Schulz, Harlem Désir ja Stephen Hughes PSE fraktsiooni nimel Euroopa Komisjonile
Komisjoni kavandatud kuulamine totalitaarsete režiimide sooritatud inimsusevastaste, genotsiidi- ja sõjakuritegude teemal
O-0025/08
6. märts 2008
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis, Józef Pinior ja Libor Rouček PSE fraktsiooni nimel Euroopa Komisjonile
Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna tippkohtumine Limas 16. ja 17. mail 2008
O-0011/08
28. jaanuar 2008
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu ja Luis Yañez-Barnuevo García PSE fraktsiooni nimel Euroopa Komisjonile
Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna tippkohtumine Limas 16. ja 17. mail 2008
O-0010/08
28. jaanuar 2008
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu ja Luis Yañez-Barnuevo García PSE fraktsiooni nimel nõukogule
Situation of Polish former members of the International Brigades
P-2429/07
26 April 2007
html
WRITTEN QUESTION by Martin Schulz (PSE) to the Council
Õigusaktide tugevdamine töötajate teavitamise ja nõustamise valdkonnas
O-0021/07
16. aprill 2007
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Martin Schulz, Kader Arif, Harlem Désir, Glyn Ford, Stephen Hughes, Willi Piecyk, Inés Ayala Sender ja Matthias Groote PSE fraktsiooni nimel Euroopa Komisjonile
Rahuprotsess Baskimaal
O-0111/06
29. september 2006
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Martin Schulz PSE fraktsiooni nimel Euroopa Komisjonile
Rahuprotsess Baskimaal
O-0110/06
29. september 2006
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Martin Schulz PSE fraktsiooni nimel nõukogule
1 2
Õigusalane teave