Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 17 ar "6. parlamentārais sasaukums, Schulz Martin"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2
Polijas kuģu būvētavu reformu programma
O-0103/08
2008. gada 10. oktobra
html
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesnieguši Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, PSE grupas vārdā Komisijai
Meža ugunsgrēki Dienvideiropā - Eiropas Savienības reaģēšanas paātrināšana
O-0065/08
2008. gada 28. maija
html
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesnieguši Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis un Anni Podimata, PSE grupas vārdā Komisijai
Padomes 1994. gada 22. septembra Direktīvas 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi, pārskatīšana
O-0049/08
2008. gada 18. aprīļa
html
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesnieguši Martin Schulz, Harlem Désir un Stephen Hughes, PSE grupas vārdā Komisijai
Komisijas ierosinātā uzklausīšana par "totalitāru režīmu pastrādātiem genocīda noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem"
O-0025/08
2008. gada 6. marta
html
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesnieguši Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis, Józef Pinior un Libor Rouček, PSE grupas vārdā Komisijai
Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras valstu (ES un LAK) augstākā līmeņa sanāksme (Lima, 2008. gada 16. un 17. maijs)
O-0011/08
2008. gada 28. janvāra
html
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesnieguši Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu un Luis Yañez-Barnuevo García, PSE grupas vārdā Komisijai
Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras valstu (ES un LAK) augstākā līmeņa sanāksme (Lima, 2008. gada 16. un 17. maijs)
O-0010/08
2008. gada 28. janvāra
html
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesnieguši Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu un Luis Yañez-Barnuevo García, PSE grupas vārdā Padomei
Situation of Polish former members of the International Brigades
P-2429/07
26 April 2007
html
WRITTEN QUESTION by Martin Schulz (PSE) to the Council
Eiropas tiesību aktu nostiprināšana darbinieku informēšanas un apspriešanās ar darbiniekiem jomā
O-0021/07
2007. gada 16. aprīļa
html
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesnieguši Martin Schulz, Kader Arif, Harlem Désir, Glyn Ford, Stephen Hughes, Willi Piecyk, Inés Ayala Sender un Matthias Groote, PSE grupas vārdā Komisijai
Miera process Basku zemē
O-0111/06
2006. gada 29. septembra
html
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesniedzis Martin Schulz, PSE grupas vārdā Komisijai
Miera process Basku zemē
O-0110/06
2006. gada 29. septembra
html
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesniedzis Martin Schulz, PSE grupas vārdā Padomei
1 2
Juridisks paziņojums