Parlamentsfrågor
17 träff(ar) för "6:e valperioden, Schulz Martin"  
1 2
Reformprogram för polska skeppsvarv
O-0103/08
10 oktober 2008
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen till kommissionen
Skogsbränder i södra Europa, förstärkning av Europeiska unionens insatsförmåga
O-0065/08
28 maj 2008
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis och Anni Podimata för PSE-gruppen till kommissionen
Översyn av rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare
O-0049/08
18 april 2008
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Martin Schulz, Harlem Désir och Stephen Hughes för PSE-gruppen till kommissionen
Förslag om en utfrågning av kommissionen om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som begåtts av totalitära regimer
O-0025/08
6 mars 2008
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis, Józef Pinior och Libor Rouček för PSE-gruppen till kommissionen
Toppmötet EU-Latinamerika och Västindien i Lima den 16-17 maj 2008
O-0011/08
28 januari 2008
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu och Luis Yañez-Barnuevo García för PSE-gruppen till kommissionen
Toppmötet EU-Latinamerika och Västindien i Lima den 16-17 maj 2008
O-0010/08
28 januari 2008
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu och Luis Yañez-Barnuevo García för PSE-gruppen till rådet
Situationen för polska före detta insatssoldater
P-2429/07
26 april 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Martin Schulz (PSE) till rådet
Förstärkning av den europeiska lagstiftningen på området för information till och samråd med arbetstagare
O-0021/07
16 april 2007
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Martin Schulz, Kader Arif, Harlem Désir, Glyn Ford, Stephen Hughes, Willi Piecyk, Inés Ayala Sender och Matthias Groote för PSE-gruppen till kommissionen
Fredsprocessen i Baskien
O-0111/06
29 september 2006
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Martin Schulz för PSE-gruppen till kommissionen
Fredsprocessen i Baskien
O-0110/06
29 september 2006
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Martin Schulz för PSE-gruppen till rådet
1 2
Rättsligt meddelande