Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
48 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Siekierski Czesław Adam"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5
Τα ναυπηγεία του Γκντάνσκ
P-1586/08
7 Μαρτίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Δυσκολίες στην αγορά χοιρείου κρέατος
E-5665/07
7 Νοεμβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Χρήση του όρου "οίνος" για την επισήμανση οίνων φρούτων
E-4734/07
20 Σεπτεμβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Απαγόρευση της αλιείας γάδου στη Βαλτική θάλασσα
P-4521/07
12 Σεπτεμβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Αναδιάρθρωση των ναυπηγείων του Γκντανσκ
E-4334/07
31 Αυγούστου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Κοινοτική αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
P-4273/07
29 Αυγούστου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Implementation of the cross-compliance system in the new Member States
O-0047/07
18 July 2007
html
ORAL QUESTION WITH DEBATE pursuant to Rule 108 of the Rules of Procedure by Czesław Adam Siekierski, Miroslav Ouzký, Gintaras Didžiokas, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Genowefa Grabowska, Andrzej Tomasz Zapałowski, Roberts Zīle, Stanisław Jałowiecki, Leopold Józef Rutowicz, Rihards Pīks, Marek Aleksander Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Bogusław Sonik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Witold Tomczak, Jan Olbrycht, Janusz Wojciechowski, Zita Pleštinská, Jaroslav Zvěřina, Radu Podgorean, Wiesław Stefan Kuc, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Peter Baco, Dimitar Stoyanov, Atanas Paparizov, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Jacek Saryusz-Wolski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zbigniew Zaleski, Jerzy Buzek, Wojciech Roszkowski, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Barbara Kudrycka, Danutė Budreikaitė, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Miroslav Mikolášik, Evgeni Kirilov, Bogdan Golik, Ģirts Valdis Kristovskis, Valdis Dombrovskis, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mariela Velichkova Baeva, Vladko Todorov Panayotov, Vasile Dîncu, Miloš Koterec, Monica Maria Iacob-Ridzi, Maria Petre, Vladimír Železný, Silvia Ciornei and Bilyana Ilieva Raeva to the Commission
Εφαρμογή του συστήματος της διασταυρούμενης συμμόρφωσης στα νέα κράτη μέλη
P-3598/07
4 Ιουλίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Φυτοφαρμακευτικά προϊόντα
P-3534/07
30 Ιουνίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας
E-2777/07
21 Μαΐου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου