Parlamenti kérdések
48 találat a következőre: "6. ciklus, Siekierski Czesław Adam"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
1 2 3 4 5
The milk market in Poland
P-0551/06
6 February 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Definition of vodka
P-0402/06
27 January 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Situation on the soft fruit market in Poland
E-4911/05
15 December 2005
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Inadequate customs protection for agricultural products and the WTO agriculture negotiations
P-4909/05
15 December 2005
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
A természeti környezetet és az energiabiztonságot az észak-európai gázcsővezeték, az ún. balti csővezeték építése kapcsán fenyegető veszély
O-0113/05
2005. december 13.
html
SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL Az Eljárási Szabályzat 108. cikke alapján előterjesztette: Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi, Vytautas Landsbergis, Valdis Dombrovskis, Tunne Kelam, Christopher Beazley, Françoise Grossetête, Richard Seeber, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Eija-Riitta Korhola, Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic, Anders Wijkman, Ville Itälä, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Anna Záborská, Zita Pleštinská, Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Paweł Piskorski, Zdzisław Podkański, Jacek Protasiewicz, Czesław Siekierski, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Marek Siwiec, Lidia Geringer de Oedenberg, Andrzej Szejna, Józef Pinior, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Wiesław Kuc, Dariusz Rosati és Adam Gierek a Bizottsághoz
Russian ban on Polish imports of meat and vegetable products
P-4408/05
17 November 2005
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
A cipőipar jövője az EU-ban
O-0103/05
2005. október 28.
html
SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL Az Eljárási Szabályzat 108. cikke alapján előterjesztette: Joan Calabuig Rull, Enrique Barón Crespo, Raimon Obiols i Germà, José Ribeiro e Castro, Czesław Siekierski, Carlos Carnero González, Luis Yañez-Barnuevo García, Iles Braghetto, María Salinas García, Bárbara Dührkop Dührkop, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Manuel Medina Ortega, Maria Badia I Cutchet, María Sornosa Martínez, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Emanuel Fernandes, Andres Tarand, Manuel dos Santos, Bernadette Vergnaud, Rosa Miguélez Ramos, Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell, Josu Ortuondo Larrea, María Valenciano Martínez-Orozco, Javier Moreno Sánchez, Bernard Poignant, Bernadette Bourzai, Kader Arif, Catherine Trautmann, Iratxe García Pérez, Emilio Menéndez del Valle, Miguel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Alejandro Cercas, Rosa Díez González, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella, Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Sebastiano Musumeci, Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Pia Locatelli, Mario Mantovani, Francesco Musotto, Jas Gawronski, Tokia Saïfi, Francisco Assis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Cristina Gutiérrez-Cortines, Konstantinos Hatzidakis, Richard Falbr, Dominique Vlasto, Antonio Tajani, Zbigniew Kuźmiuk, Ignasi Guardans Cambó, Patrizia Toia és Fausto Correia a Bizottsághoz
Protection of the markets of the new EU countries (especially Poland) with regard to soft fruit.
E-1804/04
29 July 2004
html
WRITTEN QUESTION by SIEKIERSKI Czesław (PPE-DE) to the Commission
1 2 3 4 5
Jogi nyilatkozat