Interpelacje
Znaleziono 48 wynik(-i) dla "6 kadencja, Siekierski Czesław Adam"  
1 2 3 4 5
Pomoc rolnikom dotkniętym klęską mrozu
O-0026/07
11 maja 2007
html
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski oraz Roberts Zīle do Komisji
Skutki strat przymrozkowych w Polsce
P-2635/07
10 maja 2007
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Perspektywy członkostwa Chorwacji w Unii Europejskiej
P-1415/07
8 marca 2007
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Reformy wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw
E-0414/07
26 stycznia 2007
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Ostateczne cła antydumpingowe na przywóz mrożonych truskawek z Chin
P-0333/07
24 stycznia 2007
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Obowiązku wizowego Stanów Zjednoczonych w stosunku obywateli UE pochodzących z dziesięciu nowych państw członkowskich
O-0127/06
22 listopada 2006
html
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Petr Duchoň, Hynek Fajmon, Miroslav Ouzký, Nina Škottová, Ivo Strejček, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Jaroslav Zvěřina, Valdis Dombrovskis, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Laima Liucija Andrikienė, Vytautas Landsbergis, Konstantinos Hatzidakis, Etelka Barsi-Pataky, Zsolt László Becsey, Antonio De Blasio, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Lívia Járóka, Péter Olajos, Csaba Őry, Pál Schmitt, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Gaľa, Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Anna Záborská, Tunne Kelam, David Casa, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Barbara Kudrycka, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Yiannakis Matsis oraz Peter Šťastný do Komisji
Uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej
E-4990/06
9 listopada 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Wymogów ,,cross-compliance" w nowych Państwach Członkowskich
P-4981/06
8 listopada 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Perspektyw dla uprawy tytoniu w nowych krajach członkowskich
E-4795/06
26 października 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Rozszerzenia strefy Schengen o nowe państwa członkowskie
P-4402/06
5 października 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Komisji
1 2 3 4 5
Informacja prawna