Parlamentarna vprašanja
Rezultati: 48 za besede: "6. mandat, Siekierski Czesław Adam"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2 3 4 5
Pomoč kmetom, ki jih je prizadela pozeba
O-0026/07
11. maja 2007
html
VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO v skladu s členom 108 Poslovnika predložila Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski in Roberts Zīle za Komisijo
Losses caused by frost in Poland
P-2635/07
10 May 2007
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Croatia's prospects for European Union membership
P-1415/07
8 March 2007
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Reform of the common organisation of the market in fruit and vegetables
E-0414/07
26 January 2007
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Definitive anti-dumping duty on imports of frozen strawberries from China
P-0333/07
24 January 2007
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Zahteva ZDA po obveznem vizumu za državljane EU iz 10 držav članic
O-0127/06
22. novembra 2006
html
USTNO VPRAŠANJE Z RAZPRAVO v skladu s členom 108 Poslovnika predložila Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Petr Duchoň, Hynek Fajmon, Miroslav Ouzký, Nina Škottová, Ivo Strejček, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Jaroslav Zvěřina, Valdis Dombrovskis, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Laima Liucija Andrikienė, Vytautas Landsbergis, Konstantinos Hatzidakis, Etelka Barsi-Pataky, Zsolt László Becsey, Antonio De Blasio, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Lívia Járóka, Péter Olajos, Csaba Őry, Pál Schmitt, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Gaľa, Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Anna Záborská, Tunne Kelam, David Casa, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Barbara Kudrycka, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Yiannakis Matsis in Peter Šťastný za Komisijo
Simplification of the common agricultural policy
E-4990/06
9 November 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Cross-compliance in new Member States
P-4981/06
8 November 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Prospects for tobacco growing in the new Member States
E-4795/06
26 October 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
Extending the Schengen area to the new Member States
P-4402/06
5 October 2006
html
WRITTEN QUESTION by Czesław Siekierski (PPE-DE) to the Commission
1 2 3 4 5
Pravno obvestilo