Parlamentsfrågor
48 träff(ar) för "6:e valperioden, Siekierski Czesław Adam"  
1 2 3 4 5
Den svåra situationen för EU:s tobaksodlare
E-3135/09
15 april 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) till kommissionen
Åtgärder till förmån för ökad konsumtion av nötkött i Polen
P-2743/09
2 april 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) till kommissionen
Korczynbönan som skyddad geografisk beteckning
P-0487/09
22 januari 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) till kommissionen
Överdriven kontroll av polacker vid den tyska tullen
E-0143/09
12 januari 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) till kommissionen
Program för förebyggande och bekämpning av sjukdomen blå tunga inom EU-länderna
P-6136/08
5 november 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) till kommissionen
Förfalskade växtskyddsmedel
P-5824/08
17 oktober 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) till kommissionen
Lisiecka-korven
P-3946/08
2 juli 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) till kommissionen
Omstruktureringsplanen för varven i Gdynia och Szczecin
P-3604/08
13 juni 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) till kommissionen
Desinficering på kemisk väg av fjäderfäkött i USA
E-2501/08
18 april 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) till kommissionen
Tobaksodlingen i Europeiska unionen
P-2149/08
7 april 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) till kommissionen
1 2 3 4 5
Rättsligt meddelande