Interpelacje
Znaleziono 6 wynik(-i) dla "6 kadencja, Kósáné Kovács Magda"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
Konsekwencji podpisania Konwencji haskiej w sprawie obligacji
O-0120/06
16 października 2006
html
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Giovanni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau oraz Csaba Tabajdi do Komisji
Konsekwencji podpisania Konwencji haskiej w sprawie obligacji
O-0119/06
16 października 2006
html
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Giovanni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau oraz Csaba Tabajdi do Rady
Illegal harassment of Hungarian/EU businesses providing services in Germany
E-2625/05
6 July 2005
html
WRITTEN QUESTION by Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE), Zsolt Becsey (PPE-DE), Alexandra Dobolyi (PSE), Kinga Gál (PPE-DE), Béla Glattfelder (PPE-DE), Zita Gurmai (PSE), András Gyürk (PPE-DE), Gábor Harangozó (PSE), Gyula Hegyi (PSE), Edit Herczog (PSE), Lívia Járóka (PPE-DE), Magda Kósáné Kovács (PSE), Katalin Lévai (PSE), Viktória Mohácsi (ALDE), Péter Olajos (PPE-DE), Csaba Őry (PPE-DE), István Pálfi (PPE-DE), Pál Schmitt (PPE-DE), György Schöpflin (PPE-DE), László Surján (PPE-DE), József Szájer (PPE-DE), István Szent-Iványi (ALDE) and Csaba Tabajdi (PSE)
Dialog z kościołami i organizacjami niewyznaniowymi
O-0070/05
13 maja 2005
html
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Sophia in 't Veld, Cecilia Malmström, Jelko Kacin, István Szent-Iványi, Chris Davies, Bill Newton Dunn, Baroness Sarah Ludford, Jules Maaten, Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Michael Cashman, Ona Juknevičienė, Mojca Drčar Murko, Karin Resetarits, Magda Kósáné Kovács, Anne Van Lancker, Jeanine Hennis-Plasschaert, Zita Gurmai, Anders Samuelsen, Proinsias De Rossa, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Willem Schuth, Holger Krahmer, Claire Gibault, Véronique De Keyser, Alexander Stubb, Raül Romeva i Rueda, Jan Wiersma, Claude Moraes, Thijs Berman, Jorgo Chatzimarkakis, Emine Bozkurt, Piia-Noora Kauppi oraz Antoine Duquesne do Komisji
Dekady integracji Romów 2005-2015
O-0033/05
10 marca 2005
html
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Hannes Swoboda, Magda Kósáné Kovács, Claude Moraes, Martine Roure, Jan Wiersma oraz Katalin Lévai w imieniu Grupy PSE do Komisji
Advisers to Mr Barroso
E-0587/05
8 February 2005
html
WRITTEN QUESTION by in 't VELD Sophia (ALDE),CASHMAN Michael (PSE),DE KEYSER Véronique (PSE),RESETARITS Karin (ALDE),KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda (PSE),PANNELLA Marco (ALDE),BONINO Emma (ALDE),LUDFORD Sarah (ALDE) and GIBAULT Claire (ALDE) to the Commission
Informacja prawna