Parlamentsfrågor
6 träff(ar) för "6:e valperioden, Kósáné Kovács Magda"  
Konsekvenser av undertecknande av Haagkonventionen om finansiella instrument
O-0120/06
16 oktober 2006
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Giovanni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau och Csaba Tabajdi till kommissionen
Konsekvenser av undertecknande av Haagkonventionen om finansiella instrument
O-0119/06
16 oktober 2006
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Giovanni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau och Csaba Tabajdi till rådet
Olaglig förföljelse av ungerska/EU-företag som tillhandahåller tjänster i Tyskland
E-2625/05
6 juli 2005
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE), Zsolt Becsey (PPE-DE), Alexandra Dobolyi (PSE), Kinga Gál (PPE-DE), Béla Glattfelder (PPE-DE), Zita Gurmai (PSE), András Gyürk (PPE-DE), Gábor Harangozó (PSE), Gyula Hegyi (PSE), Edit Herczog (PSE), Lívia Járóka (PPE-DE), Magda Kósáné Kovács (PSE), Katalin Lévai (PSE), Viktória Mohácsi (ALDE), Péter Olajos (PPE-DE), Csaba Őry (PPE-DE), István Pálfi (PPE-DE), Pál Schmitt (PPE-DE), György Schöpflin (PPE-DE), László Surján (PPE-DE), József Szájer (PPE-DE), István Szent-Iványi (ALDE) och Csaba Tabajdi (PSE)
Dialog med kyrkor och konfessionslösa organisationer
O-0070/05
13 maj 2005
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Sophia in 't Veld, Cecilia Malmström, Jelko Kacin, István Szent-Iványi, Chris Davies, Bill Newton Dunn, Baroness Sarah Ludford, Jules Maaten, Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Michael Cashman, Ona Juknevičienė, Mojca Drčar Murko, Karin Resetarits, Magda Kósáné Kovács, Anne Van Lancker, Jeanine Hennis-Plasschaert, Zita Gurmai, Anders Samuelsen, Proinsias De Rossa, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Willem Schuth, Holger Krahmer, Claire Gibault, Véronique De Keyser, Alexander Stubb, Raül Romeva i Rueda, Jan Wiersma, Claude Moraes, Thijs Berman, Jorgo Chatzimarkakis, Emine Bozkurt, Piia-Noora Kauppi och Antoine Duquesne till kommissionen
Årtiondet för integrering av romer i samhället 2005-2015
O-0033/05
10 mars 2005
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Hannes Swoboda, Magda Kósáné Kovács, Claude Moraes, Martine Roure, Jan Wiersma och Katalin Lévai för PSE-gruppen till kommissionen
José Manuel Barrosos rådgivare
E-0587/05
8 februari 2005
html
SKRIFTLIG FRÅGA från in 't VELD Sophia (ALDE),CASHMAN Michael (PSE),DE KEYSER Véronique (PSE),RESETARITS Karin (ALDE),KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda (PSE),PANNELLA Marco (ALDE),BONINO Emma (ALDE),LUDFORD Sarah (ALDE) och GIBAULT Claire (ALDE) till kommissionen
Rättsligt meddelande