Parlamentsfrågor
7 träff(ar) för "6:e valperioden, Attard-Montalto John"  
Fallet med Sea Malta
H-0173/09
10 mars 2009
html
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i april 2009 i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen från John Attard-Montalto till kommissionen
Moms på registreringsavgifter
E-1558/09
2 mars 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från John Attard-Montalto (PSE) till kommissionen
Amerikanskt missilförsvarssystem
O-0008/08
17 januari 2008
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Stephen Hughes, Caroline Lucas, Francis Wurtz, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Glyn Ford, Michel Rocard, Lilli Gruber, Jo Leinen, Robert Evans, Proinsias De Rossa, Marianne Mikko, Adam Gierek, Thijs Berman, Andrzej Jan Szejna, Elisa Ferreira, John Attard-Montalto, Ana Maria Gomes, Catherine Trautmann, David Martin, Claude Moraes, Kader Arif, Glenys Kinnock, Richard Corbett, Helmut Kuhne, Zita Gurmai, Harlem Désir, Johan Van Hecke, Baroness Sarah Ludford, Fiona Hall, Elizabeth Lynne, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Alyn Smith, Bart Staes, Carl Schlyter, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Jill Evans, Eva Lichtenberger, Margrete Auken, Alain Lipietz, Pierre Jonckheer, Marie Anne Isler Béguin, Johannes Voggenhuber, David Hammerstein, Hiltrud Breyer, Sepp Kusstatscher, Elly de Groen-Kouwenhoven, Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Cem Özdemir, Marie-Hélène Aubert, Jean-Luc Bennahmias, Kathalijne Maria Buitenweg, Gérard Onesta, Tobias Pflüger, Daniel Strož, Jaromír Kohlíček, André Brie, Sahra Wagenknecht, Gabriele Zimmer, Miloslav Ransdorf, Erik Meijer, Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Roberto Musacchio, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis, Vincenzo Aita, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite, Jens Holm, Jiří Maštálka, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Vladimír Remek och Věra Flasarová till rådet
Anläggning för återvinning av avfall i Marsascala
E-3086/07
7 juni 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från John Attard-Montalto (PSE), Louis Grech (PSE) och Joseph Muscat (PSE) till kommissionen
Begäran om fortsatt undantag från full punktskatt på röd diesel för fritidsbåtar enligt rådets direktiv 2003/96/EG
O-0121/06
18 oktober 2006
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från James Elles, Alexander Stubb, Simon Busuttil, Simon Coveney, Richard Ashworth, Sir Robert Atkins, John Attard-Montalto, Christopher Beazley, John Bowis, Philip Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, David Casa, Giles Chichester, Den Dover, Petr Duchoň, Jonathan Evans, Louis Grech, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Syed Kamall, Piia-Noora Kauppi, Timothy Kirkhope, Edward McMillan-Scott, Joseph Muscat, Neil Parish, Nina Škottová, Struan Stevenson, Robert Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Oldřich Vlasák och Jaroslav Zvěřina till rådet
Fördömande av Francoregimen i samband med den 70:e årsdagen för Francos statskupp
O-0059/06
6 juni 2006
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Luis Yañez-Barnuevo García, Miguel Martínez Martínez, Carlos Carnero González, Willy Meyer Pleite, Raül Romeva i Rueda, Ignasi Guardans Cambó, Josu Ortuondo Larrea, Bernat Joan i Marí, Inés Ayala Sender, Maria Badia I Cutchet, Enrique Barón Crespo, Joan Calabuig Rull, Rosa Díez González, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, David Hammerstein Mintz, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Emilio Menéndez del Valle, Javier Moreno Sánchez, Rosa Miguélez Ramos, Raimon Obiols i Germà, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Teresa Riera Madurell, María Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, María Sornosa Martínez, Elena Valenciano Martínez-Orozco, André Brie, Evelyne Gebhardt, Lissy Gröner, Klaus Hänsch, Karin Jöns, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Helmut Kuhne, Heinz Kindermann, Constanze Krehl, Jo Leinen, Erika Mann, Helmuth Markov, Tobias Pflüger, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Martin Schulz, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Ralf Walter, Sahra Wagenknecht, Gabriele Zimmer, Jörg Leichtfried, Hannes Swoboda, Karin Scheele, Johannes Voggenhuber, Philippe Busquin, Véronique De Keyser, Mia De Vits, Alain Hutchinson, Marc Tarabella, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Ole Christensen, Poul Rasmussen, Vladimír Maňka, Borut Pahor, Mojca Drčar Murko, Toomas Ilves, Andres Tarand, Kader Arif, Marie-Hélène Aubert, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti,... till kommissionen
Fördömande av Francoregimen i samband med den 70:e årsdagen för Francos statskupp
O-0058/06
6 juni 2006
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Luis Yañez-Barnuevo García, Miguel Martínez Martínez, Carlos Carnero González, Willy Meyer Pleite, Raül Romeva i Rueda, Ignasi Guardans Cambó, Josu Ortuondo Larrea, Bernat Joan i Marí, Inés Ayala Sender, Maria Badia I Cutchet, Enrique Barón Crespo, Joan Calabuig Rull, Rosa Díez González, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, David Hammerstein Mintz, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Emilio Menéndez del Valle, Javier Moreno Sánchez, Rosa Miguélez Ramos, Raimon Obiols i Germà, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Teresa Riera Madurell, María Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, María Sornosa Martínez, Elena Valenciano Martínez-Orozco, André Brie, Evelyne Gebhardt, Lissy Gröner, Klaus Hänsch, Karin Jöns, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Helmut Kuhne, Heinz Kindermann, Constanze Krehl, Jo Leinen, Erika Mann, Helmuth Markov, Tobias Pflüger, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Martin Schulz, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Ralf Walter, Sahra Wagenknecht, Gabriele Zimmer, Jörg Leichtfried, Hannes Swoboda, Karin Scheele, Johannes Voggenhuber, Philippe Busquin, Véronique De Keyser, Mia De Vits, Alain Hutchinson, Marc Tarabella, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Ole Christensen, Poul Rasmussen, Vladimír Maňka, Borut Pahor, Mojca Drčar Murko, Toomas Ilves, Andres Tarand, Kader Arif, Marie-Hélène Aubert, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti,... till rådet
Rättsligt meddelande