Парламентарни въпроси
48 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Beer Angelika"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5
Implementation of EU 2009 budget concerning EC Crisis Response
E-3639/09
7 May 2009
html
WRITTEN QUESTION by Luisa Morgantini (GUE/NGL), Angelika Beer (Verts/ALE), Jan Marinus Wiersma (PSE), Monica Frassoni (Verts/ALE), Marco Cappato (ALDE), Thijs Berman (PSE) and Maria Martens (PPE-DE) to the Commission
Structural aid/IPA funds for the Republic of Serbia and Serbian enclaves in the Republic of Kosovo
E-3498/09
4 May 2009
html
WRITTEN QUESTION by Angelika Beer (Verts/ALE) to the Commission
Shortfall in human resources to manage the instrument for Stability (IfS)
P-2654/09
31 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Angelika Beer (Verts/ALE) to the Commission
Необходимост от влизане в сила на Конвенцията относно касетъчните боеприпаси преди края на 2008 г.
O-0110/08/rev. 1
15 октомври 2008 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП от Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE , Ana Maria Gomes, от името на групата PSE , Annemie Neyts-Uyttebroeck и Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE , Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN , Tobias Pflüger и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL Stefano Zappalà, от името на групата PPE-DE към Съвета
Кодекс за поведение на ЕС при износа на оръжие - трябва да се приеме обща позиция
O-0109/08
15 октомври 2008 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП от Raül Romeva i Rueda и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE , Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL , Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN Elmar Brok към Съвета
Macedonian Airlines (MAT)
E-2790/08
6 May 2008
html
WRITTEN QUESTION by Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Angelika Beer (Verts/ALE) and Sepp Kusstatscher (Verts/ALE) to the Commission
Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН - ролята на половете при укрепването на мира - приложение на ниво ЕС
O-0046/08
18 април 2008 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП от Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer и Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE , Ana Maria Gomes, от името на групата PSE , Renate Weber, от името на групата ALDE , Feleknas Uca, от името на групата GUE/NGL , Piia-Noora Kauppi и Jana Hybášková, от името на групата PPE-DE Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN към Комисията
Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН - ролята на половете при укрепването на мира - приложение на ниво ЕС
O-0045/08
18 април 2008 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП от Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer и Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE , Ana Maria Gomes, от името на групата PSE , Renate Weber, от името на групата ALDE , Feleknas Uca, от името на групата GUE/NGL , Piia-Noora Kauppi и Jana Hybášková, от името на групата PPE-DE Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN към Съвета
Misbehaviour of French ESDP soldiers during Artemis operation in DRC (Bunia) in 2003
E-2057/08
3 April 2008
html
WRITTEN QUESTION by Angelika Beer (Verts/ALE) to the Council
Глобален договор за забрана на оръжията със съдържание на уран
O-0030/08/rev. 1
1 април 2008 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП от Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer и Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE , Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL , Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE , Ana Maria Gomes, от името на групата PSE , Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN Karl von Wogau и Stefano Zappalà, от името на групата PPE-DE към Комисията
1 2 3 4 5
Правна информация