Parlamentní otázky
48 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Beer Angelika"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5
Implementation of EU 2009 budget concerning EC Crisis Response
E-3639/09
7 May 2009
html
WRITTEN QUESTION by Luisa Morgantini (GUE/NGL), Angelika Beer (Verts/ALE), Jan Marinus Wiersma (PSE), Monica Frassoni (Verts/ALE), Marco Cappato (ALDE), Thijs Berman (PSE) and Maria Martens (PPE-DE) to the Commission
Structural aid/IPA funds for the Republic of Serbia and Serbian enclaves in the Republic of Kosovo
E-3498/09
4 May 2009
html
WRITTEN QUESTION by Angelika Beer (Verts/ALE) to the Commission
Shortfall in human resources to manage the instrument for Stability (IfS)
P-2654/09
31 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Angelika Beer (Verts/ALE) to the Commission
Mezinárodní smlouva o zákazu kazetové munice musí vstoupit v platnost do konce roku 2008
O-0110/08
15. října 2008
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU rev. 1 kterou podle článku 108 jednacího řádu pokládají Angelika Beerza skupinu Verts/ALE, Ana Maria Gomesza skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Elizabeth Lynneza skupinu ALDE, Ģirts Valdis Kristovskisza skupinu UEN, Tobias Pflüger a Gabriele Zimmerza skupinu GUE/NGL a Stefano Zappalàza skupinu PPE-DE Radě
Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní, nutnost přijetí společného postupu
O-0109/08
15. října 2008
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 108 jednacího řádu pokládají Raül Romeva i Rueda a Angelika Beerza skupinu Verts/ALE, Tobias Pflügerza skupinu GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskisza skupinu UEN a Elmar Brok Radě
Macedonian Airlines (MAT)
E-2790/08
6 May 2008
html
WRITTEN QUESTION by Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Angelika Beer (Verts/ALE) and Sepp Kusstatscher (Verts/ALE) to the Commission
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 - úloha hlediska pohlaví při upevňování míru - provádění na úrovni EU
O-0046/08
18. dubna 2008
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 108 jednacího řádu pokládají Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer a Hiltrud Breyerza skupinu Verts/ALE, Ana Maria Gomesza skupinu PSE, Renate Weberza skupinu ALDE, Feleknas Ucaza skupinu GUE/NGL, Piia-Noora Kauppi a Jana Hybáškováza skupinu PPE-DE a Ģirts Valdis Kristovskisza skupinu UEN Komisi
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 - úloha hlediska pohlaví při upevňování míru - provádění na úrovni EU
O-0045/08
18. dubna 2008
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 108 jednacího řádu pokládají Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer a Hiltrud Breyerza skupinu Verts/ALE, Ana Maria Gomesza skupinu PSE, Renate Weberza skupinu ALDE, Feleknas Ucaza skupinu GUE/NGL, Piia-Noora Kauppi a Jana Hybáškováza skupinu PPE-DE a Ģirts Valdis Kristovskisza skupinu UEN Radě
Misbehaviour of French ESDP soldiers during Artemis operation in DRC (Bunia) in 2003
E-2057/08
3 April 2008
html
WRITTEN QUESTION by Angelika Beer (Verts/ALE) to the Council
Celosvětová smlouva o zákazu zbraní obsahujících uran
O-0030/08
1. dubna 2008
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU rev. 1 kterou podle článku 108 jednacího řádu pokládají Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer a Caroline Lucasza skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantiniza skupinu GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeckza skupinu ALDE, Ana Maria Gomesza skupinu PSE, Ģirts Valdis Kristovskisza skupinu UEN a Karl von Wogau a Stefano Zappalàza skupinu PPE-DE Komisi
1 2 3 4 5
Právní upozornění