Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
48 osumaa haulle "6. vaalikausi, Beer Angelika"  
1 2 3 4 5
Euroopan unionin talousarvion 2009 täytäntöönpano EY:n kriisinhallinnan osalta
E-3639/09
7. toukokuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Luisa Morgantini (GUE/NGL), Angelika Beer (Verts/ALE), Jan Marinus Wiersma (PSE), Monica Frassoni (Verts/ALE), Marco Cappato (ALDE), Thijs Berman (PSE) ja Maria Martens (PPE-DE) komissiolle
Rakennetuki/IPA-määrärahat Serbian tasavallalle ja Kosovon tasavallassa sijaitseville serbien erillisalueille
E-3498/09
4. toukokuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Angelika Beer (Verts/ALE) komissiolle
Henkilöstöpula vakautusvälineen hallinnassa
P-2654/09
31. maaliskuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Angelika Beer (Verts/ALE) komissiolle
Rypäleaseet kieltävän sopimuksen tultava voimaan ennen vuoden 2008 loppua
O-0110/08/tark. 1
15. lokakuuta 2008
html
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Angelika Beer, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes, PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Elizabeth Lynne, ALDE-ryhmän puolesta, Ģirts Valdis Kristovskis, UEN-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger ja Gabriele Zimmer, GUE/NGL-ryhmän puolesta, ja Stefano Zappalà, PPE-DE-ryhmän puolesta neuvostolle
EU:n aseviennin käytännesäännöt - yhteinen kanta vahvistettava
O-0109/08
15. lokakuuta 2008
html
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger, GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ģirts Valdis Kristovskis, UEN-ryhmän puolesta, ja Elmar Brok neuvostolle
Macedonian Airlines (MAT)
E-2790/08
6. toukokuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Angelika Beer (Verts/ALE) ja Sepp Kusstatscher (Verts/ALE) komissiolle
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 - sukupuolen merkitys rauhanrakentamisessa - täytäntöönpano EU:n tasolla
O-0046/08
18. huhtikuuta 2008
html
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer ja Hiltrud Breyer, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes, PSE-ryhmän puolesta, Renate Weber, ALDE-ryhmän puolesta, Feleknas Uca, GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piia-Noora Kauppi ja Jana Hybášková, PPE-DE-ryhmän puolesta, ja Ģirts Valdis Kristovskis, UEN-ryhmän puolesta komissiolle
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 - sukupuolen merkitys rauhanrakentamisessa - täytäntöönpano EU:n tasolla
O-0045/08
18. huhtikuuta 2008
html
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer ja Hiltrud Breyer, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes, PSE-ryhmän puolesta, Renate Weber, ALDE-ryhmän puolesta, Feleknas Uca, GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piia-Noora Kauppi ja Jana Hybášková, PPE-DE-ryhmän puolesta, ja Ģirts Valdis Kristovskis, UEN-ryhmän puolesta neuvostolle
Ranskalaisten ETPP-sotilaiden epäasiallinen käyttäytyminen Kongon demokraattisessa tasavallassa (Buniassa) toteutetun Artemis-operaation aikana vuonna 2003
E-2057/08
3. huhtikuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Angelika Beer (Verts/ALE) neuvostolle
Uraania sisältävät ammukset kieltävä kansainvälinen sopimus
O-0030/08/tark. 1
1. huhtikuuta 2008
html
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer ja Caroline Lucas, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini, GUE/NGL-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck, ALDE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes, PSE-ryhmän puolesta, Ģirts Valdis Kristovskis, UEN-ryhmän puolesta, ja Karl von Wogau ja Stefano Zappalà, PPE-DE-ryhmän puolesta komissiolle
1 2 3 4 5
Oikeudellinen huomautus