Interpelacje
Znaleziono 48 wynik(-i) dla "6 kadencja, Beer Angelika"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5
Implementation of EU 2009 budget concerning EC Crisis Response
E-3639/09
7 May 2009
html
WRITTEN QUESTION by Luisa Morgantini (GUE/NGL), Angelika Beer (Verts/ALE), Jan Marinus Wiersma (PSE), Monica Frassoni (Verts/ALE), Marco Cappato (ALDE), Thijs Berman (PSE) and Maria Martens (PPE-DE) to the Commission
Structural aid/IPA funds for the Republic of Serbia and Serbian enclaves in the Republic of Kosovo
E-3498/09
4 May 2009
html
WRITTEN QUESTION by Angelika Beer (Verts/ALE) to the Commission
Shortfall in human resources to manage the instrument for Stability (IfS)
P-2654/09
31 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Angelika Beer (Verts/ALE) to the Commission
Konwencja dotycząca amunicji kasetowej winna wejść w życie przed końcem 2008 r.
O-0110/08/zm. 1
15 października 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Angelika Beerw imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Ana Maria Gomesw imieniu grupy politycznej PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck oraz Elizabeth Lynnew imieniu grupy politycznej ALDE, Ģirts Valdis Kristovskisw imieniu grupy politycznej UEN, Tobias Pflüger oraz Gabriele Zimmerw imieniu grupy politycznej GUE/NGL oraz Stefano Zappalàw imieniu grupy politycznej PPE-DE do Rady
kodeks postępowania UE w sprawie wywozu broni; konieczność przyjęcia wspólnego stanowiska
O-0109/08
15 października 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Raül Romeva i Rueda oraz Angelika Beerw imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Tobias Pflügerw imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskisw imieniu grupy politycznej UEN oraz Elmar Brok do Rady
Macedonian Airlines (MAT)
E-2790/08
6 May 2008
html
WRITTEN QUESTION by Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Angelika Beer (Verts/ALE) and Sepp Kusstatscher (Verts/ALE) to the Commission
Rezolucja 1325 Rady Bezpieczeństwa ONZ - rola kobiet w procesie pokojowym - wdrażanie na szczeblu UE
O-0046/08
18 kwietnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer oraz Hiltrud Breyerw imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Ana Maria Gomesw imieniu grupy politycznej PSE, Renate Weberw imieniu grupy politycznej ALDE, Feleknas Ucaw imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Piia-Noora Kauppi oraz Jana Hybáškováw imieniu grupy politycznej PPE-DE oraz Ģirts Valdis Kristovskisw imieniu grupy politycznej UEN do Komisji
Rezolucja 1325 Rady Bezpieczeństwa ONZ - rola kobiet w procesie pokojowym - wdrażanie na szczeblu UE
O-0045/08
18 kwietnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer oraz Hiltrud Breyerw imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Ana Maria Gomesw imieniu grupy politycznej PSE, Renate Weberw imieniu grupy politycznej ALDE, Feleknas Ucaw imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Piia-Noora Kauppi oraz Jana Hybáškováw imieniu grupy politycznej PPE-DE oraz Ģirts Valdis Kristovskisw imieniu grupy politycznej UEN do Rady
Misbehaviour of French ESDP soldiers during Artemis operation in DRC (Bunia) in 2003
E-2057/08
3 April 2008
html
WRITTEN QUESTION by Angelika Beer (Verts/ALE) to the Council
Światowego traktatu o zakazie broni uranowej
O-0030/08/zm. 1
1 kwietnia 2008
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer oraz Caroline Lucasw imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Luisa Morgantiniw imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeckw imieniu grupy politycznej ALDE, Ana Maria Gomesw imieniu grupy politycznej PSE, Ģirts Valdis Kristovskisw imieniu grupy politycznej UEN oraz Karl von Wogau oraz Stefano Zappalàw imieniu grupy politycznej PPE-DE do Komisji
1 2 3 4 5
Informacja prawna