Parlamentné otázky
Výsledky: 48 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Beer Angelika"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5
Implementation of EU 2009 budget concerning EC Crisis Response
E-3639/09
7 May 2009
html
WRITTEN QUESTION by Luisa Morgantini (GUE/NGL), Angelika Beer (Verts/ALE), Jan Marinus Wiersma (PSE), Monica Frassoni (Verts/ALE), Marco Cappato (ALDE), Thijs Berman (PSE) and Maria Martens (PPE-DE) to the Commission
Structural aid/IPA funds for the Republic of Serbia and Serbian enclaves in the Republic of Kosovo
E-3498/09
4 May 2009
html
WRITTEN QUESTION by Angelika Beer (Verts/ALE) to the Commission
Shortfall in human resources to manage the instrument for Stability (IfS)
P-2654/09
31 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Angelika Beer (Verts/ALE) to the Commission
Dohoda o zákaze použitia kazetovej munície musí nadobudnúť platnosť pred koncom roka 2008
O-0110/08/rev. 1
15. októbra 2008
html
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE v súlade s článkom 108 rokovacieho poriadku, predkladajú: Angelika Beer, v mene skupiny Verts/ALE, Ana Maria Gomes, v mene skupiny PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Elizabeth Lynne, v mene skupiny ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis, v mene skupiny UEN, Tobias Pflüger a Gabriele Zimmer, v mene skupiny GUE/NGL, a Stefano Zappalà, v mene skupiny PPE-DE Rade
Nutnosť prijatia spoločnej pozície v súvislosti s kódexom správania EÚ o vývoze zbraní
O-0109/08
15. októbra 2008
html
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer, v mene skupiny Verts/ALE, Tobias Pflüger, v mene skupiny GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis, v mene skupiny UEN, a Elmar Brok Rade
Macedonian Airlines (MAT)
E-2790/08
6 May 2008
html
WRITTEN QUESTION by Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Angelika Beer (Verts/ALE) and Sepp Kusstatscher (Verts/ALE) to the Commission
Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 1325 - úlohy pri budovaní mieru z rodového hľadiska - realizácia na úrovni EÚ
O-0046/08
18. apríla 2008
html
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer a Hiltrud Breyer, v mene skupiny Verts/ALE, Ana Maria Gomes, v mene skupiny PSE, Renate Weber, v mene skupiny ALDE, Feleknas Uca, v mene skupiny GUE/NGL, Piia-Noora Kauppi a Jana Hybášková, v mene skupiny PPE-DE, a Ģirts Valdis Kristovskis, v mene skupiny UEN Komisii
Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 1325 - úlohy pri budovaní mieru z rodového hľadiska - realizácia na úrovni EÚ
O-0045/08
18. apríla 2008
html
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer a Hiltrud Breyer, v mene skupiny Verts/ALE, Ana Maria Gomes, v mene skupiny PSE, Renate Weber, v mene skupiny ALDE, Feleknas Uca, v mene skupiny GUE/NGL, Piia-Noora Kauppi a Jana Hybášková, v mene skupiny PPE-DE, a Ģirts Valdis Kristovskis, v mene skupiny UEN Rade
Misbehaviour of French ESDP soldiers during Artemis operation in DRC (Bunia) in 2003
E-2057/08
3 April 2008
html
WRITTEN QUESTION by Angelika Beer (Verts/ALE) to the Council
Zmluva o celosvetovom zákaze uránových zbraní
O-0030/08/rev. 1
1. apríla 2008
html
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer a Caroline Lucas, v mene skupiny Verts/ALE, Luisa Morgantini, v mene skupiny GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck, v mene skupiny ALDE, Ana Maria Gomes, v mene skupiny PSE, Ģirts Valdis Kristovskis, v mene skupiny UEN, a Karl von Wogau a Stefano Zappalà, v mene skupiny PPE-DE Komisii
1 2 3 4 5
Právne oznámenie