Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Özdemir Cem" kohta leiti 26 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3
'Soysal' judgment of the European Court of Justice (ECJ) of 19 February 2009 - visa requirement for Turkish nationals entering the territory of a Member State
P-2414/09
30 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
Animal welfare in Turkey
E-0135/09
12 January 2009
html
WRITTEN QUESTION by Hiltrud Breyer (Verts/ALE) and Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
The monastery of Mor Gabriel
E-6882/08
12 December 2008
html
WRITTEN QUESTION by Heide Rühle (Verts/ALE) and Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
Euroopa riikide väidetav kasutamine CIA poolt vangide transportimise ja ebaseadusliku vahi all hoidmise eesmärgil
O-0132/08
3. detsember 2008
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Ignasi Guardans Cambó, Baroness Sarah Ludford, Sophia in 't Veld ja Marco Cappato ALDE fraktsiooni nimel, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis ja Miguel Portas GUE/NGL fraktsiooni nimel, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir ja Jean Lambert Verts/ALE fraktsiooni nimel, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Giulietto Chiesa, Proinsias De Rossa, Józef Pinior ja Marianne Mikko Euroopa Komisjonile
Guantanamo põgenike ümberasumine
O-0130/08
20. november 2008
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda ja Cem Özdemir Verts/ALE fraktsiooni nimel, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Gabriele Zimmer, Miguel Portas ja André Brie GUE/NGL fraktsiooni nimel, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Proinsias De Rossa ja Marianne Mikko nõukogule
Protection of human and minority rights of the indigenous Greek population of the islands Gökçeada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos)
E-5765/08
15 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Maria Eleni Koppa (PSE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE), Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Giulietto Chiesa (PSE), Ana Maria Gomes (PSE), Roberto Musacchio (GUE/NGL) and Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
New evidence of EU Member States involved in CIA renditions to Guantanamo
P-2601/08
23 April 2008
html
WRITTEN QUESTION by Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
Spending under the Euro-Mediterranean Partnership and ENPI for the southern Mediterranean countries
E-1837/08
25 March 2008
html
WRITTEN QUESTION by Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
Water protection in Corfu
E-1531/08
5 March 2008
html
WRITTEN QUESTION by Cem Özdemir (Verts/ALE) and Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) to the Commission
Uued tõendused ELi liikmesriikide seotuse kohta LKA üleviimistega Guantanamosse
O-0018/08
15. veebruar 2008
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir, Jean Lambert ja Margrete Auken Verts/ALE fraktsiooni nimel, ja Ana Maria Gomes Euroopa Komisjonile
1 2 3
Õigusalane teave