Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
26 osumaa haulle "6. vaalikausi, Özdemir Cem"  
1 2 3
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 19.2.2009 antama "Soysal"-tuomio - velvollisuus esittää viisumi jäsenvaltion alueelle saavuttaessa
P-2414/09
30. maaliskuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Cem Özdemir (Verts/ALE) komissiolle
Turkin eläinsuojelu
E-0135/09
12. tammikuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Hiltrud Breyer (Verts/ALE) ja Cem Özdemir (Verts/ALE) komissiolle
Mor Gabrielin luostari
E-6882/08
12. joulukuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Heide Rühle (Verts/ALE) ja Cem Özdemir (Verts/ALE) komissiolle
Väitteet Euroopan maiden käyttämisestä CIA:n vankien kuljetuksiin ja laittomiin pidätyksiin
O-0132/08
3. joulukuuta 2008
html
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Baroness Sarah Ludford, Sophia in 't Veld ja Marco Cappato, ALDE-ryhmän puolesta, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis ja Miguel Portas, GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir ja Jean Lambert, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Giulietto Chiesa, Proinsias De Rossa, Józef Pinior ja Marianne Mikko komissiolle
Guantánamon pakolaisten uudelleensijoittaminen
O-0130/08
20. marraskuuta 2008
html
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda ja Cem Özdemir, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Gabriele Zimmer, Miguel Portas ja André Brie, GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Proinsias De Rossa ja Marianne Mikko neuvostolle
Kreikkalaisen alkuperäisväestön ihmisoikeuksien ja vähemmistön oikeuksien suojeleminen Gökçeadan (Imvros) ja Bozcaadan (Tenedos) saarilla
E-5765/08
15. lokakuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Maria Eleni Koppa (PSE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE), Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Giulietto Chiesa (PSE), Ana Maria Gomes (PSE), Roberto Musacchio (GUE/NGL) ja Cem Özdemir (Verts/ALE) komissiolle
Uusia todisteita EU:n jäsenmaiden sekaantumisesta CIA:n luovutuksiin Guantànamoon
P-2601/08
23. huhtikuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Cem Özdemir (Verts/ALE) komissiolle
Välimeren eteläisille rannikkovaltioille Euro-Välimeri-kumppanuuden ja eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) puitteissa maksettu tuki
E-1837/08
25. maaliskuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Cem Özdemir (Verts/ALE) komissiolle
Korfu ja vesiensuojelu
E-1531/08
5. maaliskuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Cem Özdemir (Verts/ALE) ja Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) komissiolle
Uusia todisteita EU:n jäsenmaiden sekaantumisesta CIA:n luovutuksiin Guantànamoon
O-0018/08
15. helmikuuta 2008
html
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir, Jean Lambert ja Margrete Auken, Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Ana Maria Gomes komissiolle
1 2 3
Oikeudellinen huomautus