Mistoqsijiet parlamentari
26 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Özdemir Cem"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3
'Soysal' judgment of the European Court of Justice (ECJ) of 19 February 2009 - visa requirement for Turkish nationals entering the territory of a Member State
P-2414/09
30 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
Animal welfare in Turkey
E-0135/09
12 January 2009
html
WRITTEN QUESTION by Hiltrud Breyer (Verts/ALE) and Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
The monastery of Mor Gabriel
E-6882/08
12 December 2008
html
WRITTEN QUESTION by Heide Rühle (Verts/ALE) and Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
L-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għall-ġarr u għaż-żamma illegali ta' priġunieri
O-0132/08
3 ta' Diċembru 2008
html
MISTOQSIJA ORALI B' DIBATTITU skond ir-Regola 108 tar-Regoli ta’ Proċedura minn Ignasi Guardans Cambó, Baroness Sarah Ludford, Sophia in 't Veld u Marco Cappato f’isem il-Grupp ALDE, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis u Miguel Portas f’isem il-Grupp GUE/NGL, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir u Jean Lambert f’isem il-Grupp Verts/ALE, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Giulietto Chiesa, Proinsias De Rossa, Józef Pinior u Marianne Mikko lill-Kummissjoni
L-Integrazzjoni mill-ġdid tar-Refuġjati ta' Guantanamo
O-0130/08
20 ta' Novembru 2008
html
MISTOQSIJA ORALI B' DIBATTITU skond ir-Regola 108 tar-Regoli ta’ Proċedura minn Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda u Cem Özdemir f’isem il-Grupp Verts/ALE, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Gabriele Zimmer, Miguel Portas u André Brie f’isem il-Grupp GUE/NGL, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Proinsias De Rossa u Marianne Mikko lill-Kunsill
Protection of human and minority rights of the indigenous Greek population of the islands Gökçeada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos)
E-5765/08
15 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Maria Eleni Koppa (PSE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE), Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Giulietto Chiesa (PSE), Ana Maria Gomes (PSE), Roberto Musacchio (GUE/NGL) and Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
New evidence of EU Member States involved in CIA renditions to Guantanamo
P-2601/08
23 April 2008
html
WRITTEN QUESTION by Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
Spending under the Euro-Mediterranean Partnership and ENPI for the southern Mediterranean countries
E-1837/08
25 March 2008
html
WRITTEN QUESTION by Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
Water protection in Corfu
E-1531/08
5 March 2008
html
WRITTEN QUESTION by Cem Özdemir (Verts/ALE) and Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) to the Commission
Evidenzi ġodda ta' Stati Membri ta' l-UE involuti f'rendimenti tas-CIA lejn Guantanamo
O-0018/08
15 ta' Frar 2008
html
MISTOQSIJA ORALI B' DIBATTITU skond ir-Regola 108 tar-Regoli ta’ Proċedura minn Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir, Jean Lambert u Margrete Auken f’isem il-Grupp Verts/ALE, u Ana Maria Gomes lill-Kummissjoni
1 2 3
Avviż legali