Parlementaire vragen
26 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Özdemir Cem"  
1 2 3
Arrest-Soysal van Europees Hof van Justitie van 19.2.2009 - visumplicht voor het reizen naar het grondgebied van een lidstaat
P-2414/09
30 maart 2009
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Cem Özdemir (Verts/ALE) aan de Commissie
Dierenbescherming in Turkije
E-0135/09
12 januari 2009
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Hiltrud Breyer (Verts/ALE) en Cem Özdemir (Verts/ALE) aan de Commissie
Mor Gabriel-klooster
E-6882/08
12 december 2008
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Heide Rühle (Verts/ALE) en Cem Özdemir (Verts/ALE) aan de Commissie
Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
O-0132/08
3 december 2008
html
MONDELINGE VRAAG MET DEBAT ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement van Ignasi Guardans Cambó, Baroness Sarah Ludford, Sophia in 't Veld en Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Giulietto Chiesa, Proinsias De Rossa, Józef Pinior en Marianne Mikko aan de Commissie
Hervestiging van vluchtelingen uit Guantánamo
O-0130/08
20 november 2008
html
MONDELINGE VRAAG MET DEBAT ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement van Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Gabriele Zimmer, Miguel Portas en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Proinsias De Rossa en Marianne Mikko aan de Raad
Bescherming van mensenrechten en minderheidsrechten van de inheemse Griekse bevolking van de eilanden Gökçeada (Imbros) en Bozcaada (Tenedos)
E-5765/08
15 oktober 2008
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Maria Eleni Koppa (PSE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE), Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Giulietto Chiesa (PSE), Ana Maria Gomes (PSE), Roberto Musacchio (GUE/NGL) en Cem Özdemir (Verts/ALE) aan de Commissie
Nieuw bewijs van betrokkenheid van EU-lidstaten bij CIA-transporten naar Guantánamo
P-2601/08
23 april 2008
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Cem Özdemir (Verts/ALE) aan de Commissie
Financiële steun voor de landen uit het zuiden van het Middellandse Zeegebied in het kader van het Euro-mediterraan partnerschap en het ENPI
E-1837/08
25 maart 2008
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Cem Özdemir (Verts/ALE) aan de Commissie
Bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater op Corfu
E-1531/08
5 maart 2008
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Cem Özdemir (Verts/ALE) en Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) aan de Commissie
Nieuwe bewijzen voor de betrokkenheid van EU-lidstaten bij CIA-uitleveringen aan Guantanamo
O-0018/08
15 februari 2008
html
MONDELINGE VRAAG MET DEBAT ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement van Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir, Jean Lambert en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, en Ana Maria Gomes aan de Commissie
1 2 3
Juridische mededeling