Parlamentné otázky
Výsledky: 26 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Özdemir Cem"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3
'Soysal' judgment of the European Court of Justice (ECJ) of 19 February 2009 - visa requirement for Turkish nationals entering the territory of a Member State
P-2414/09
30 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
Animal welfare in Turkey
E-0135/09
12 January 2009
html
WRITTEN QUESTION by Hiltrud Breyer (Verts/ALE) and Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
The monastery of Mor Gabriel
E-6882/08
12 December 2008
html
WRITTEN QUESTION by Heide Rühle (Verts/ALE) and Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
O-0132/08
3. decembra 2008
html
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE v súlade s článkom 108 rokovacieho poriadku, predkladajú: Ignasi Guardans Cambó, Baroness Sarah Ludford, Sophia in 't Veld a Marco Cappato, v mene skupiny ALDE, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis a Miguel Portas, v mene skupiny GUE/NGL, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir a Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Giulietto Chiesa, Proinsias De Rossa, Józef Pinior a Marianne Mikko Komisii
Presťahovanie väzňov z Guantanáma
O-0130/08
20. novembra 2008
html
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE v súlade s článkom 108 rokovacieho poriadku, predkladajú: Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda a Cem Özdemir, v mene skupiny Verts/ALE, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Gabriele Zimmer, Miguel Portas a André Brie, v mene skupiny GUE/NGL, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Proinsias De Rossa a Marianne Mikko Rade
Protection of human and minority rights of the indigenous Greek population of the islands Gökçeada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos)
E-5765/08
15 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Maria Eleni Koppa (PSE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE), Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Giulietto Chiesa (PSE), Ana Maria Gomes (PSE), Roberto Musacchio (GUE/NGL) and Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
New evidence of EU Member States involved in CIA renditions to Guantanamo
P-2601/08
23 April 2008
html
WRITTEN QUESTION by Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
Spending under the Euro-Mediterranean Partnership and ENPI for the southern Mediterranean countries
E-1837/08
25 March 2008
html
WRITTEN QUESTION by Cem Özdemir (Verts/ALE) to the Commission
Water protection in Corfu
E-1531/08
5 March 2008
html
WRITTEN QUESTION by Cem Özdemir (Verts/ALE) and Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) to the Commission
Nové dôkazy o členských štátoch EÚ zapojených do vydávania väzňov CIA do Guantanáma
O-0018/08
15. februára 2008
html
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir, Jean Lambert a Margrete Auken, v mene skupiny Verts/ALE, a Ana Maria Gomes Komisii
1 2 3
Právne oznámenie