Parlamentsfrågor
26 träff(ar) för "6:e valperioden, Özdemir Cem"  
1 2 3
EG-domstolens dom av den 19 februari 2009 i Soysal-målet - Skyldighet att inneha visering för att få resa in i en medlemsstat
P-2414/09
30 mars 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Cem Özdemir (Verts/ALE) till kommissionen
Djurskyddet i Turkiet
E-0135/09
12 januari 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Hiltrud Breyer (Verts/ALE) och Cem Özdemir (Verts/ALE) till kommissionen
Klostret Mor Gabriel
E-6882/08
12 december 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Heide Rühle (Verts/ALE) och Cem Özdemir (Verts/ALE) till kommissionen
CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar
O-0132/08
3 december 2008
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Ignasi Guardans Cambó, Baroness Sarah Ludford, Sophia in 't Veld och Marco Cappato för ALDE-gruppen, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Giulietto Chiesa, Proinsias De Rossa, Józef Pinior och Marianne Mikko till kommissionen
Återflyttning av Guantánamo-fångar
O-0130/08
20 november 2008
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Raül Romeva i Rueda och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Gabriele Zimmer, Miguel Portas och André Brie för GUE/NGL-gruppen, Ana Maria Gomes, Claudio Fava, Proinsias De Rossa och Marianne Mikko till rådet
Värnande av de mänskliga rättigheterna och minoriteters rättigheter när det gäller den infödda grekiska befolkningen på öarna Gökçeada (Imbros) och Bozcaada (Tenedos)
E-5765/08
15 oktober 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Maria Eleni Koppa (PSE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE), Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Giulietto Chiesa (PSE), Ana Maria Gomes (PSE), Roberto Musacchio (GUE/NGL) och Cem Özdemir (Verts/ALE) till kommissionen
Nya belägg för EU-medlemsstaters inblandning i CIA:s överlämnanden till Guantanamo
P-2601/08
23 april 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Cem Özdemir (Verts/ALE) till kommissionen
Ekonomiskt stöd till kuststaterna på den sydliga sidan av Medelhavet inom ramen för Europa-Medelhavspartnerskapet och Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet
E-1837/08
25 mars 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Cem Özdemir (Verts/ALE) till kommissionen
Vattenskydd på Korfu
E-1531/08
5 mars 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Cem Özdemir (Verts/ALE) och Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) till kommissionen
Nya belägg för EU-medlemsstaters involvering i CIA:s överlämnanden till Guantanamo
O-0018/08
15 februari 2008
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir, Jean Lambert och Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, och Ana Maria Gomes till kommissionen
1 2 3
Rättsligt meddelande