Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
33 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Koch-Mehrin Silvana"  
1 2 3 4
Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών της Επιτροπής στο πλαίσιο του κοινοτικού νομοθετικού έργου
P-3496/09
30 Απριλίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Silvana Koch-Mehrin (ALDE) προς την Επιτροπή
Κατώτατες τιμές για τα προϊόντα καπνού
E-2247/09
23 Μαρτίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Silvana Koch-Mehrin (ALDE) προς την Επιτροπή
Χορήγηση επιδοτήσεων στην ATTAC
P-2236/09
23 Μαρτίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Silvana Koch-Mehrin (ALDE) προς την Επιτροπή
OLAF
E-1467/09
25 Φεβρουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Silvana Koch-Mehrin (ALDE) προς την Επιτροπή
"Οδηγία κατά των διακρίσεων" COM(2008)0426
E-0150/09
12 Ιανουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Silvana Koch-Mehrin (ALDE) προς την Επιτροπή
EMAS - σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου
E-0149/09
12 Ιανουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Silvana Koch-Mehrin (ALDE) προς την Επιτροπή
EMAS - σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου
E-0148/09
12 Ιανουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Silvana Koch-Mehrin (ALDE) προς το Συμβούλιο
Απαγόρευση των λαμπτήρων πυρακτώσεως στην Ε.Ε.
P-0146/09
12 Ιανουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Silvana Koch-Mehrin (ALDE) προς την Επιτροπή
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια - μητρώο εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων
E-7102/08
23 Δεκεμβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Silvana Koch-Mehrin (ALDE) προς την Επιτροπή
"Κοινωνική" διαφήμιση
E-4472/08
24 Ιουλίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Silvana Koch-Mehrin (ALDE) προς την Επιτροπή
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου