Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Santoro Michele"  
Ελευθερία πληροφόρησης και έκφρασης στην Ιταλία
E-3789/05
7 Οκτωβρίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Michele Santoro (PSE) και Lilli Gruber (PSE)
Κατάσχεση ευρωπαϊκών ιστοθέσεων της Indymedia
E-2590/04
13 Οκτωβρίου 2004
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: CHIESA Giulietto (ALDE),SANTORO Michele (PSE) και GRUBER Lilli (PSE) προς την Επιτροπή
Κατάσχεση ευρωπαϊκών ιστοθέσεων της Indymedia
E-2589/04
13 Οκτωβρίου 2004
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: CHIESA Giulietto (ALDE),SANTORO Michele (PSE) και GRUBER Lilli (PSE) προς το Συμβούλιο
Αποθήκευση απορριμμάτων
E-2229/04
16 Σεπτεμβρίου 2004
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: PITTELLA Giovanni (PSE),SANTORO Michele (PSE) και ANDRIA Alfonso (ALDE) προς την Επιτροπή
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου