Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
41 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, de Brún Bairbre"  
1 2 3 4 5
Γαλακτοκομικός τομέας
P-2657/09
31 Μαρτίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Bairbre de Brún (GUE/NGL) προς την Επιτροπή
Δολοφονία τρανσεξουαλικής υπερμάχου των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ονδούρα
E-1442/09
24 Φεβρουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Michael Cashman (PSE), Sophia in 't Veld (ALDE), Lissy Gröner (PSE), Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE), Bairbre de Brún (GUE/NGL), Catherine Stihler (PSE), Caroline Lucas (Verts/ALE), Glenys Kinnock (PSE), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Gary Titley (PSE), John Bowis (PPE-DE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Britta Thomsen (PSE), Richard Corbett (PSE) και Emine Bozkurt (PSE) προς την Επιτροπή
Δολοφονία τρανσεξουαλικής υπερμάχου των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ονδούρα
E-1441/09
24 Φεβρουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Michael Cashman (PSE), Sophia in 't Veld (ALDE), Lissy Gröner (PSE), Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE), Bairbre de Brún (GUE/NGL), Catherine Stihler (PSE), Caroline Lucas (Verts/ALE), Glenys Kinnock (PSE), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Gary Titley (PSE), John Bowis (PPE-DE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Britta Thomsen (PSE), Richard Corbett (PSE) και Emine Bozkurt (PSE) προς το Συμβούλιο
Πρόοδος του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα θαλάσσια πτηνά
E-6692/08
5 Δεκεμβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Bairbre de Brún (GUE/NGL) προς την Επιτροπή
Η θέση των φυλακισμένων γυναικών στην ΕΕ
E-2186/08
7 Απριλίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Bairbre de Brún (GUE/NGL) προς την Επιτροπή
Ερώτηση E-4942/07
E-2156/08
7 Απριλίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Bairbre de Brún (GUE/NGL) προς την Επιτροπή
Ερώτηση E-4942/07
E-2155/08
7 Απριλίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Bairbre de Brún (GUE/NGL) προς την Επιτροπή
Ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και η αρχή της καθολικής υπηρεσίας
P-0888/08
13 Φεβρουαρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Bairbre de Brún (GUE/NGL) προς την Επιτροπή
Υπόγεια τοποθέτηση των καλωδίων
H-0054/08
4 Φεβρουαρίου 2008
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού υποβολή: Bairbre de Brún προς την Επιτροπή
Ερώτηση E-3455/07
E-4942/07
1 Οκτωβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Bairbre de Brún (GUE/NGL) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου