Parlamentsfrågor
41 träff(ar) för "6:e valperioden, de Brún Bairbre"  
1 2 3 4 5
Mjölksektorn
P-2657/09
31 mars 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Bairbre de Brún (GUE/NGL) till kommissionen
Mord på transsexuella människorättsaktivister i Honduras
E-1442/09
24 februari 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Michael Cashman (PSE), Sophia in 't Veld (ALDE), Lissy Gröner (PSE), Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE), Bairbre de Brún (GUE/NGL), Catherine Stihler (PSE), Caroline Lucas (Verts/ALE), Glenys Kinnock (PSE), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Gary Titley (PSE), John Bowis (PPE-DE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Britta Thomsen (PSE), Richard Corbett (PSE) och Emine Bozkurt (PSE) till kommissionen
Mord på transsexuella människorättsaktivister i Honduras
E-1441/09
24 februari 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Michael Cashman (PSE), Sophia in 't Veld (ALDE), Lissy Gröner (PSE), Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE), Bairbre de Brún (GUE/NGL), Catherine Stihler (PSE), Caroline Lucas (Verts/ALE), Glenys Kinnock (PSE), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Gary Titley (PSE), John Bowis (PPE-DE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Britta Thomsen (PSE), Richard Corbett (PSE) och Emine Bozkurt (PSE) till rådet
Framsteg för Europeiska gemenskapens handlingsplan för sjöfåglar
E-6692/08
5 december 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Bairbre de Brún (GUE/NGL) till kommissionen
Kvinnors situation i fängelser inom EU
E-2186/08
7 april 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Bairbre de Brún (GUE/NGL) till kommissionen
Fråga E-4942/07
E-2156/08
7 april 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Bairbre de Brún (GUE/NGL) till kommissionen
Fråga E-4942/07
E-2155/08
7 april 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Bairbre de Brún (GUE/NGL) till kommissionen
Internetleverantörernas ansvar och principen om samhällsomfattande tjänster
P-0888/08
13 februari 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Bairbre de Brún (GUE/NGL) till kommissionen
Nedgrävning av ledningar
H-0054/08
4 februari 2008
html
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i februari 2008 i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen från Bairbre de Brún till kommissionen
Fråga E-3455/07
E-4942/07
1 oktober 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Bairbre de Brún (GUE/NGL) till kommissionen
1 2 3 4 5
Rättsligt meddelande