Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
22 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Pirilli Umberto"  
1 2 3
Παραποίηση του σήματος CE (Ευρωπαϊκή Κοινότητα)
E-0112/05
11 Ιανουαρίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: PIRILLI Umberto (UEN) προς την Επιτροπή
Απελευθέρωση της αγοράς υποδημάτων
P-0109/05
11 Ιανουαρίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: PIRILLI Umberto (UEN) προς την Επιτροπή
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου