Parlamentarna pitanja
22 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, Pirilli Umberto"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3
Counterfeiting of the European Community's CE trademark
E-0112/05
11 January 2005
html
WRITTEN QUESTION by PIRILLI Umberto (UEN) to the Commission
Liberalisation of the footwear market
P-0109/05
11 January 2005
html
WRITTEN QUESTION by PIRILLI Umberto (UEN) to the Commission
1 2 3
Pravna obavijest