Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "22" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Pirilli Umberto"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3
Rožinis vynas ir leidžiami vynininkystės metodai
O-0067/09
2009 m. balandžio 2 d.
html
KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį pateikė Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák ir Dominique Vlasto PPE-DE vardu, Patrick Louis IND/DEM vardu, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck ir Marielle De Sarnez ALDE vardu ir Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli ir Salvatore Tatarella UEN vardu Komisijai
Extradition of terrorists
E-0740/09
30 January 2009
html
WRITTEN QUESTION by Cristiana Muscardini (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Domenico Antonio Basile (UEN), Sergio Berlato (UEN), Alessandro Foglietta (UEN), Antonio Mussa (UEN), Umberto Pirilli (UEN) and Salvatore Tatarella (UEN) to the Commission
Tax concessions to 'prevalently mutual' cooperatives
E-5208/07
11 October 2007
html
WRITTEN QUESTION by Adriana Poli Bortone (UEN), Sergio Berlato (UEN), Romano Maria La Russa (UEN), Umberto Pirilli (UEN) and Salvatore Tatarella (UEN) to the Commission
Entrance examinations for admission to medical and dentistry schools in Italy
E-4644/07
17 September 2007
html
WRITTEN QUESTION by Umberto Pirilli (UEN) to the Commission
Telephone tapping in Italy
E-4513/07
12 September 2007
html
WRITTEN QUESTION by Adriana Poli Bortone (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Cristiana Muscardini (UEN), Sergio Berlato (UEN), Umberto Pirilli (UEN), Romano Maria La Russa (UEN), Salvatore Tatarella (UEN) and Alessandro Foglietta (UEN) to the Commission
Pagalba žemdirbiams, patyrusiems nuostolių dėl šalčių
O-0026/07
2007 m. gegužės 11 d.
html
KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį pateikė Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski ir Roberts Zīle Komisijai
The Mitrokhin archive
E-0996/07
19 February 2007
html
WRITTEN QUESTION by Adriana Poli Bortone (UEN), Cristiana Muscardini (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Umberto Pirilli (UEN), Romano Maria La Russa (UEN), Salvatore Tatarella (UEN), Alessandro Foglietta (UEN), Sergio Berlato (UEN) and Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN) to the Commission
Safeguarding the production of essential oils
P-5533/06
6 December 2006
html
WRITTEN QUESTION by Umberto Pirilli (UEN) to the Commission
Galileo programos įvertinimas
O-0094/06
2006 m. rugsėjo 11 d.
html
KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį pateikė Etelka Barsi-Pataky ir Paul Rübig PPE-DE vardu, Norbert Glante PSE vardu, Fiona Hall ALDE vardu ir Umberto Pirilli UEN vardu Komisijai
Medienos skaldinėlių naudojimas vynui sendinti
O-0060/06
2006 m. birželio 7 d.
html
KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį pateikė Vincenzo Lavarra, Roberta Angelilli, Katerina Batzeli, Jean Beaupuy, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Thierry Cornillet, Giuseppe Castiglione, Donata Gottardi, Umberto Guidoni, Giovanni Fava, Janelly Fourtou, Lilli Gruber, Claire Gibault, Nathalie Griesbeck, Anne Laperrouze, Pia Locatelli, Andrea Losco, Mario Mauro, Sebastiano Musumeci, Francesco Musotto, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Pier Panzeri, Giovanni Pittella, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Matteo Salvini, Francesco Speroni, Luciana Sbarbati, Gianluca Susta, Marc Tarabella, Riccardo Ventre, Donato Veraldi, Marcello Vernola, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Sepp Kusstatscher, Mauro Zani ir Nicola Zingaretti Komisijai
1 2 3
Teisinis pranešimas