Interpelacje
Znaleziono 22 wynik(-i) dla "6 kadencja, Pirilli Umberto"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3
Wina różowe i dozwolone praktyki enologiczne
O-0067/09
2 kwietnia 2009
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák oraz Dominique Vlastow imieniu grupy politycznej PPE-DE, Patrick Louisw imieniu grupy politycznej IND/DEM, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck oraz Marielle De Sarnezw imieniu grupy politycznej ALDE oraz Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli oraz Salvatore Tatarellaw imieniu grupy politycznej UEN do Komisji
Extradition of terrorists
E-0740/09
30 January 2009
html
WRITTEN QUESTION by Cristiana Muscardini (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Domenico Antonio Basile (UEN), Sergio Berlato (UEN), Alessandro Foglietta (UEN), Antonio Mussa (UEN), Umberto Pirilli (UEN) and Salvatore Tatarella (UEN) to the Commission
Tax concessions to 'prevalently mutual' cooperatives
E-5208/07
11 October 2007
html
WRITTEN QUESTION by Adriana Poli Bortone (UEN), Sergio Berlato (UEN), Romano Maria La Russa (UEN), Umberto Pirilli (UEN) and Salvatore Tatarella (UEN) to the Commission
Entrance examinations for admission to medical and dentistry schools in Italy
E-4644/07
17 September 2007
html
WRITTEN QUESTION by Umberto Pirilli (UEN) to the Commission
Telephone tapping in Italy
E-4513/07
12 September 2007
html
WRITTEN QUESTION by Adriana Poli Bortone (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Cristiana Muscardini (UEN), Sergio Berlato (UEN), Umberto Pirilli (UEN), Romano Maria La Russa (UEN), Salvatore Tatarella (UEN) and Alessandro Foglietta (UEN) to the Commission
Pomoc rolnikom dotkniętym klęską mrozu
O-0026/07
11 maja 2007
html
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski oraz Roberts Zīle do Komisji
The Mitrokhin archive
E-0996/07
19 February 2007
html
WRITTEN QUESTION by Adriana Poli Bortone (UEN), Cristiana Muscardini (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Umberto Pirilli (UEN), Romano Maria La Russa (UEN), Salvatore Tatarella (UEN), Alessandro Foglietta (UEN), Sergio Berlato (UEN) and Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN) to the Commission
Safeguarding the production of essential oils
P-5533/06
6 December 2006
html
WRITTEN QUESTION by Umberto Pirilli (UEN) to the Commission
Bilansu programu Galileo
O-0094/06
11 września 2006
html
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Etelka Barsi-Pataky oraz Paul Rübig w imieniu Grupy PPE-DE, Norbert Glante w imieniu Grupy PSE, Fiona Hall w imieniu Grupy ALDE oraz Umberto Pirilli w imieniu Grupy UEN do Komisji
Stosowania wiórów drewnianych w procesie dojrzewania wina
O-0060/06
7 czerwca 2006
html
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Vincenzo Lavarra, Roberta Angelilli, Katerina Batzeli, Jean Beaupuy, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Thierry Cornillet, Giuseppe Castiglione, Donata Gottardi, Umberto Guidoni, Giovanni Fava, Janelly Fourtou, Lilli Gruber, Claire Gibault, Nathalie Griesbeck, Anne Laperrouze, Pia Locatelli, Andrea Losco, Mario Mauro, Sebastiano Musumeci, Francesco Musotto, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Pier Panzeri, Giovanni Pittella, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Matteo Salvini, Francesco Speroni, Luciana Sbarbati, Gianluca Susta, Marc Tarabella, Riccardo Ventre, Donato Veraldi, Marcello Vernola, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Sepp Kusstatscher, Mauro Zani oraz Nicola Zingaretti do Komisji
1 2 3
Informacja prawna