Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
135 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Bielan Adam"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Unequal rules for assigning frequencies in the 800 MHz band in Poland
P-005378/2014
23 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adam Bielan (ECR)
Snooping by French security services on Orange customers
E-004020/2014
1 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adam Bielan (ECR)
On under-representation of nationals of new Member States among officials in EU institutions
E-004019/2014
1 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adam Bielan (ECR)
EU Member States arming the Russian Army and Navy
E-002967/2014
13 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adam Bielan (ECR)
VP/HR - European Parliament resolution of 6 February 2014 on the situation in Thailand
E-002121/2014
24 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adam Bielan (ECR)
VP/HR - European Parliament resolution of 10 October 2013 on clashes in Sudan and subsequent media censorship
E-002120/2014
24 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adam Bielan (ECR)
European Parliament resolution of 10 October 2013 on clashes in Sudan and subsequent media censorship
E-002119/2014
24 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adam Bielan (ECR)
Right to education in Transnistria
E-002118/2014
24 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adam Bielan (ECR)
Right to education in the Transnistria region
E-002117/2014
24 February 2014
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Adam Bielan (ECR)
Modernisation of the Katowice-Kraków rail line
E-002116/2014
24 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Adam Bielan (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου